< Back to news list

Ny bog om KVL'S historie er udkommet

Gennem næsten 150 år satte Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole sit præg på udviklingen af det danske samfund, og en ny bog fortæller nu historien om institutionens udvikling fra "højskole" til universitet. Hedeselskabet har støttet bogprojektet med 100.000 kroner.

På en sensommerdag først i september lagde Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet lokaler til en bogudgivelse, som har en særlig tilknytning til de fysiske rammer.

I udgivelsen, som har fået titlen ”Mellem land og by – Landbohøjskolens historie”, fortæller forfatter Bo Fritzbøger således historien om Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i København. Og der var mange tråde, som skulle samles. Stedet blev nemlig grundlagt allerede i 1856, mens Landbohøjskolen blev indfusioneret i Københavns Universitet i 2007, hvor den blev indlemmet i Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet.

Bogen handler om selve institutionen med spændende og sjove anekdoter fra hverdagen krydret med mange af de forskningsmæssige resultater, som Landbohøjskolen har bidraget med gennem årene. På den måde er det en hel epoke fra start til slut, der gengives på bogens 270 sider.

Bo Fritzbøger er lektor, dr. phil, på Københavns Universitet i dag, og han sagde i forbindelse med bogreceptionen. Jeg har haft et livslangt forhold til KVL – i forskellige roller.

Der er to hovedtemaer, som går igen gennem hele bogen. Først og fremmest er det diskussionen om, hvorvidt institutionen skulle ligge i København eller på landet, herunder sondringen mellem hvor forskningsbaseret kontra hvor praksisbaseret stedet skulle være. Det andet underliggende tema er sammenligningen med Københavns Universitet og den mere akademiske verden, som har været fremherskende gennem årene.

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole har i årenes løb uddannet mange kvalificerede medarbejdere til Hedeselskabet, og begge organisationer har spillet en væsentlig rolle i Danmarks udvikling inden for skovbrug og landbrug. Det er blandt andet derfor Hedeselskabet har støttet bogudgivelsen med 100.000 kroner.