< Back to news list

Niende generation klar til at tage over

Ung landmand fra Føvling er niende generation på gården og har fået støtte fra Hedeselskabet til at renovere bygningerne.

Den unge landmand Eske Eskesen er niende generation på sin landbrugsejendom ved Føvling. Han arbejder hårdt på at føre sine forfædres ejendom ind i fremtiden, og for sin indsats har han modtaget støtte på 20.000 kroner fra Edvard og Ane Agerholms Legat, der administreres af Hedeselskabet.

Legatet uddeles til flittige og dygtige bønder, der forstår at arbejde sig fremad.

Eske Eskesen blev medejer af gården i en alder af kun 19 år. Han overtog hele ejerskabet i 2012.

Malkekvæget på gården blev solgt fra i 2008, og hovedparten af jorden lejet ud til naboen. Siden har han arbejdet på at renovere stuehuset og modernisere stalden på ejendommen.

Samtidig har han først færdiggjort sin landmandsuddannelse i 2011 og siden arbejdet fuldtid med blandt andet malkekvæg og kalveopdræt på landbrug i området.

Eske_Eskesen_web.jpg

Eske Eskesen ved sine limousinekvæg, Foto: Hedeselskabet.

På gården har han indtil videre etableret en lille limousinebesætning med opdræt, og om vinteren driver han kviehotel for 45 kvier. Målet er at modernisere yderligere og udvide ejendommen, så den kan føres ind i fremtiden som et moderne landbrug.