< Back to news list

Naturschweizerkniv – til hverdag og weekend

I Kelstrup Plantage skal en ny sti gennem et varieret naturområde give bedre adgang til naturoplevelser for især ældre og gangbesværede – men til glæde for alle.

I Kelstrup Plantage ligger Kelstrup Naturskole – et tilbud målrettet skolebørn, så undervisningen i løbet af året også kan rykke ud under åben himmel og tættere på naturen. Naturskolen og området omkring bliver også anvendt af andre i byen, men ikke så meget, som naturskoleleder Mik Haar kunne ønske. Derfor opstod en idé om at skabe en sti for at gøre naturen mere tilgængelig – især for ældre og gangbesværede.

Mik Har udarbejdede derfor et projekt med at anlægge en sti rundt i naturen omkring naturskolen. Det skal være let at komme til stien og let at komme derfra. Turen rundt er overkommelig, og der er indlagt tre stationer undervejs, hvor man kan holde pause ved borde og bænke, eller læse mere om den specifikke naturtype ved det sted. Han fortæller:

Jeg synes, vi får skabt en slags natur-schweizerkniv, som kan bruges af alle aldre både til hverdag og i weekender. Vi skaber nogle rammer, som giver oplevelser i naturen – jeg forestiller mig, at bedsteforældrene sidder på en bænk, mens børnebørnene fisker – og at alle går en tur rundt i skoven. Et rigtig godt tilbud med plads til både læring og socialt samvær.

Projektet er et partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Naturstyrelsen. Hedeselskabet har støttet projektet med 150.000 kroner sti, bro og tre formidlingsspots. Stien anlægges af HedeDanmark i løbet af foråret og forsommeren.

Læs mere om projektet