< Back to news list

Middelfart, Miami og FN’s Verdensmål

Klima. Et ord, der bliver sagt igen og igen i disse år. I de fleste tilfælde med bekymring og alvor i stemmen, men i enkelte tilfælde også med en vis portion skepsis. Det kender Jens Hesselbjerg Christensen alt til. Han er blandt verdens førende klimaforskere og har i årevis arbejdet med klimaforandringer, og han skal ofte forklare, at forandringerne i klimaet er virkelighed. Hvordan han gør det, kan du læse om her i ”Vækst”, hvor Jens Hesselbjerg Christensen er portrætperson.

Også hos Hedeselskabet har vi fokus på klimaet og forandringerne – og ikke mindst konsekvenserne af dem. Det har vi haft siden 1866, og vi bidrager fortsat til at gøre Danmark klar til at imødegå dem. Flere steder er vi eksempelvis med til at sikre kysten mod stigende vandstand. Tidligere betød det især, at der blev bygget diger. Det gør der stadig, men et dige er i dag meget mere end en bunke jord. Nogle steder bliver der i digerne for eksempel bygget parkeringshuse. Det kan du også læse mere om her i ”Vækst”.

Netop klimatilpasningsprojekter med flere funktioner er noget, Hedeselskabet har stor erfaring med. Det gælder blandt andet i det prisvindende projekt KlimaByen Middelfart, hvor Orbicon medvirker til at tilpasse byen til en øget mængde nedbør og samtidig gøre byen bedre at leve i.

På den måde har Middelfart noget til fælles med millionbyen Miami. For også her giver øget vandstand rynker i panden. Mens udfordringen i Middelfart er vand fra oven, så er udfordringen i Miami, at vandstanden i havene stiger. I denne udgave af ”Vækst” ser vi på fem af de mest udsatte steder på kloden.

Hos Hedeselskabet har vi i årevis beskæftiget os med at håndtere regnvand, beskytte kysten og i det hele taget passe på naturen og miljøet. Nødvendigheden af dette er der kommet ekstra fokus på i forbindelse med vedtagelsen af FN’s Verdensmål. Med udgangspunkt i verdensmålene kan du i 2019 her i ”Vækst” følge med i, hvordan Hedeselskabet skaber konkrete løsninger på nogle af vor tids udfordringer.