< Back to news list

Legat til landbrugsrejse ”down under”

Ung fodermester fra Svinninge sætter kurs mod Australien for at opnå erfaring med landets drifts- og arbejdsmetoder. Hedeselskabet støtter rejsen med 20.500 kr. fra Edvard og Ane Agerholms legat.

Ved udgangen af september rejser 24-årige Pernille Nielsen fra Svinninge til Australien for at få indsigt i landets kultur, arbejdsforhold og landbrugsmetoder. Sammen med sin kæreste skal hun arbejde på en farm 130 km vest for Brisbane i fire måneder, hvorefter rejsen går videre til New Zealand.

”Jeg har altid haft en drøm om at komme ud at rejse, opleve en anden kultur og se, hvordan man driver landbrug i andre lande,” siger Pernille Nielsen, som blev faglært landmand på Landbrugsskolen Sjælland i 2009 og siden har videreuddannet sig til produktionsleder på Dalum Landbrugsskole.
Hedeselskabet støtter rejsen med 20.500 kr. fra Edvard og Ane Agerholms legat, som uddeles til flittige og dygtige bønder, der forstår at arbejde sig frem. Hedeselskabet administrerer legatet og forestår uddelinger hvert år.

Legatet blev overrakt til Pernille Nielsen af Lars Peter Nielsen, der er direktør i HC Handelscenter og lokal ambassadør for Hedeselskabet.

PernilleNielsen_og_LarsPeterNielsen_web.jpg

Lars Peter Nielsen, lokal ambassadør for Hedeselskabet, overrakte 20.500 kr. fra Edvard og Ane Agerholms Legat til 24-årige fodermester Pernille Nielsen. Foto: Hedeselskabet.

”Du er et rigtig fornemt eksempel på en ung landmand. Du er en af de typer, vi ser frem til at følge i dansk landbrug. At du nu rejser til Australien og skal virke på en farm, hvor du både skal passe besætningen, men også vise bedriften frem for besøgende og være en form for vært, er noget du kan tage med tilbage til Danmark, hvor besøgsgårde kommer mere og mere frem.” sagde Lars Peter Nielsen, da han overrakte legatet til Pernille Nielsen.

Som 15-16 årig drømte Pernille om at blive hestepige. Hun kom på landbrugsskole, og i den første praktikperiode blev hendes kærlighed til kvæg vakt, mens hestene gled i baggrunden. Nu har hun i fire år været ansat hos en landmand i Svinninge, som driver et landbrug på 590 ha med 550 årskøer. Hun er i dag fodermester med ansvaret for malkeproduktion, opsyn med dyrene og reproduktion. Den rejselystne fodermester håber at kunne udvikle sine kompetencer på turen til Australien.

Lars Peter Nielsen lagde vægt på, at Pernille Nielsen står for nogle værdier, som er vigtige for Hedeselskabet.

”Der er gode fælles træk mellem Hedeselskabets historie og evne til nytænkning – og din lyst til at hente ny viden og inspiration uden for landets grænser. Desuden har du en faglig stolthed og glæde over at arbejde med naturen og kulturen i landskabet,” sagde Lars Peter Nielsen om Hedeselskabets begrundelse for at støtte fodermesterens rejse ”down under.”