< Back to news list

København baner vejen for nyt klimakvarter i New York

Dansk klimatilpasningsprojekt, som Orbicon har været en del af, får international opmærksomhed.

(Nyt fra DI Byg)

Klimakvarteret Sankt Kjelds på Østerbro i København har vakt international interesse. Millionbyen New York vil nu skabe sit eget klimakvarter efter københavnsk forbillede. Repræsentanter fra de to byer og ni danske virksomheder deltager i samarbejdet, der blev indledt i marts måned.

København anses internationalt for at gå foran inden for bæredygtig byudvikling. I bydelen Sankt Kjelds på Østerbro har man løst udfordringen med store mængder regn og samtidig gjort kvarteret grønnere og mere attraktivt at leve i. Det har vakt så stor begejstring i New York, at millionbyen nu vil skabe sit eget klimakvarter efter københavnsk forbillede.

Samarbejdet indledes i disse dage, hvor DI’s kontor i New York, Danish Cleantech Hub, sætter fokus på, hvordan danske løsninger inden for klimatilpasning kan gøre New York mere modstandsdygtig over for klimaforandringer og ekstremt vejr og samtidig forbedre livskvaliteten for newyorkere. Foreløbig er der lavet en 3-årig samarbejdsaftale mellem København og New York City Department of Environmental Protection.

DI's kontor i NY: Danish Cleantech Hub

Danish Cleantech Hub blev sat i verden af DI og State of Green i 2014 for at skabe dialog mellem beslutningstagere i New York og samtidig synliggøre grønne danske løsninger for millionbyen.

”Vi ser frem til, at Danish Cleantech Hub de næste par dage vil danne rammen for dialog mellem offentlige og private aktører inden for klimatilpasning og konkret udveksling af -best practice- fra klimakvarteret på Østerbro, så disse kan omsættes til et tilsvarende projekt i New York,” siger Andreas Brunsgaard, chef for DI-s kontor i USA.

I Danish Cleantech Hub glæder man sig over, at Københavns Kommune deler ambitionen om at fremme og synliggøre danske cleantech løsninger internationalt.

”København har i samarbejde med en række danske virksomheder opbygget stor erfaring med klimatilpasning. Hvis andre storbyer kan lære af Københavns erfaringer, deler vi meget gerne ud af vores viden. New Yorks interesse for den københavnske måde at sikre en by mod skybrud vil være med til at åbne døren for et dansk eksporteventyr her og i andre storbyer verden over,” siger Morten Kabell, teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.

Samarbejde med Københavns Kommune

New York har ambitiøse planer for at klimatilpasse byen. Bystyret i New York ser derfor stor værdi i samarbejdet med København og Danish Cleantech Hub.

”Vi er spændte på at byde Købehavns Kommune og deres private partnere velkommen her i New York. Arrangementet markerer opstarten på vores samarbejde med København. I løbet af disse tre dage skal vi lære hinanden lidt bedre at kende, og jeg er sikker på, at vi får lagt et godt fundament for det videre samarbejde omkring klimakvarteret i New York,” udtaler DEP Kommissær Emily Lloyd.

Danish Cleantech Hub har indgået et tæt samarbejde med Københavns Kommune om klimatilpasning, og det er baggrunden for, at Danish Cleantech d. 14.-16. marts samler repræsentanter fra New York og København og en række danske virksomheder, der alle har været med til at skabe klimakvarteret på Østerbro.
De danske virksomheder der medvirker er: Rambøll, COWI, SLA, Henning Larsen Architects, Envidan, Orbicon, DHI, TredjeNatur og NIRAS.