< Back to news list

Hjerl Hede modtager midler fra Hedeselskabet

Hjerl Hede vil styrke formidlingen omkring deres hedegård ’Kvosted’, og det arbejde har Hedeselskabets medlemspulje støttet med midler.

Hjerl Hede fortæller et stykke dansk kulturhistorie. Hver bygning på museet repræsenterer en egn og en periode i den danske historie. Gæsterne får en visuel oplevelse af, hvordan det var at bo på eksempelvis en østjysk præstegård i 1890, en fynsk kro i 1865 eller en hedegård i 1818 og så videre. Netop hedegården sker der en del omkring i denne sæson.

Hedegården ’Kvosted’ blev i begyndelsen af 1800-tallet brudt ned for at blive genopført blot nogle få kilometer uden for landsbyen – ude i det åbne hedelandskab. En slags statslig udflytning anno 1800. Formålet var en bedre udnyttelse af jorden – mere hede kunne tages under plov, hvis gårdene blev spredt ud i landskabet. Det handlede både om at fordele arbejdskraft, men også især om at fordele husdyrgødningen bedre.

Kvosted har gennem mange år ligget lidt gemt bag nogle høje træer på Hjerl Hedes levende museum, men det er der blevet ændret på, så fremover vil endnu flere forhåbentlig ’lægge vejen forbi 1818’.

Formidlingsmæssig er vi i gang med at give hedegården et væsentligt løft. Vi har blandt andet fældet en del af de store træer og fjernet krat for at give vores gæster en stærkere visuel oplevelse af, hvordan der var omkring hedegården – det var netop meget åbent og bart. Vi er naturligvis glade for, at Hedeselskabet har valgt at støtte dette projekt med midler, så vi har fået processen i gang. 

Et liv på hedegården baserede sig på en maksimal og velafvejet udnyttelse af den nære naturs sparsomme ressourcer. En både fascinerende og inspirerende fortælling, som museet i løbet af året vil arbejde videre med. Blandt andet vil man i løbet af sæsonen kunne høre museets urtekoner fortælle om livet af og med heden.
Klaus Højbjerg, formidlingsinspektør på Hjerl Hede

Til efteråret arbejder museet videre med hedegårdens omgivelser med det sigte at reetablere en beplantning, der i højere grad spejler den oprindelige natur.

Hedeselskabet har støttet arbejdet med 20.000 kroner fra medlemspuljen – medlemmernes egne projekter. Medlemspuljen støtter projekter der er i overensstemmelse med Hedeselskabets formålsparagraf inden for natur, miljø og energi. Og i dette tilfælde er der endvidere en direkte sammenhæng til Hededeselskabet.

Læs om andre uddelinger fra medlemspuljen her.