< Back to news list

Hestehaven er blevet en oplevelsesskov

Med stor opbakning fra lokale foreninger har Djursland fået sin egen oplevelsesskov med to store søer, et sirligt stisystem, shelters og egen naturfitnessbane. Hestehaven ved Gjerrild er blevet et grønt frirum, hvor lokale og besøgende kan få sved på panden.

Fra hovedvejen umiddelbart nord for Sostrup slot på Djursland fører en lille snoet sti ned mellem træerne og to nyanlagte søer til en åben plads, hvor der er opstillet en talerstol. Det er en lørdag formiddag i slutningen af maj måned, og solen står højt på himlen.

Hestehaven, som den lille skov mellem slottet og byen Gjerrild hedder, tager sig ud fra sin bedste side med et blankt vandspejl på søerne og en lysegrøn farve, der pryder alle bevoksninger.
Stedet summer af liv, for lokalbefolkningen fra Gjerrild og omegn er mødt op i et imponerende antal for at indvie stedets nye oplevelsesskov. Det er dog ikke helt tilfældigt, at så mange er troppet op. Borgerne i Gjerrild har nemlig været særdeles aktive i anlæggelsen af området.

Borgerforeningen har gjort en forbilledlig indsats. Det er helt utroligt, hvad I sammen har bedrevet i fremstilling af fitnessredskaber, borde, bænke og her til slut det meget smukke shelter med langborde ved siden af. Det er intet mindre end imponerende. Jeg håber, at I har hygget jer samtidig med, at I har lavet det, for jeg kan godt se, at det har været krævende.
Bine Fanger, ejer af Sostrup slot

Fra kedelig sump til et rekreativt pusterum for krop og sjæl
Udover den store lokale indsats er de naturskønne omgivelser blevet til med hjælp fra HedeDanmark og en lokal entreprenør. Hestehaven var nemlig ikke helt så tiltalende, da Søren Stilling, skovfoged i HedeDanmark, tog fat i projektet for et par år siden:
”Før i tiden var der en lidt kedelig vej, sump og udgåede træer her på området. Nedenunder var der en meget kraftig underskov af hæg, som er noget ufremkommeligt noget. For at komme til, hvor vi er i dag, er der gravet 3.000 lastbilfulde jord væk fra pladsen, og der kørte pumper i døgndrift, som pumpede 500 kbm vand i døgnet,” fortæller han, mens han forklarer, at mange af skovens asketræer var hårdt plaget af askesyge, hvorfor de blev fældet.”

I stedet blev der udarbejdet en ny plan for området, som skulle tilføre skoven og egnen nye oplevelser og større herlighedsværdi. Med støtte fra blandt andet LAG-Djursland, Friluftsrådet og Gjerrild Borgerforening har det været muligt at gennemføre planen – og en række nye rekreative tiltag har siden set dagens lys. Udover shelters og bålplads er der opstillet bænke og borde, hvor egnens borgere eller gæster kan sidde og kigge ud over søbredden.

Mellem de to søer er der desuden dannet en samlingsplads, som er udstyret med motionsredskaber lavet af skovens naturlige materialer. Redskaberne er bygget af Gjerrild Borgerforening, og en stor del af de fremmødte deltagere er i dagens anledning iført lysegrønne T-shirts og shorts, da de skal demonstrere, hvorledes remedierne bør anvendes.

En anerkendelse fra Hedeselskabet
Ved dagens indvielse overrækker Poul Færk Magnussen, som er ambassadør for Hedeselskabet, et diplom til Bine Fanger som det synlige bevis på, at projektet har modtaget 10.000 kr fra E.M. Dalgas’ Mindelegat:
”Legatet uddeles til personer eller foreninger der yder en fortjenstfuld indsats inden for de områder, der omfattes af Det danske Hedeselskabs formålsparagraf. Når vi ser på resultatet her i dag må vi bestemt sige, at disse præmisser i høj grad er opfyldt her i Hesteskoven. Legatet skal ses som en markering af det flotte arbejde med søerne og naturen, som er gennemført herude,” siger Poul Færk Magnussen ved overrækkelsen.

Legatets formål er at støtte initiativer, som medvirker til beplantning, læplantning, opdyrkning og kultivering eller andet, der omfattes af Hedeselskabets formålsparagraf.