< Back to news list

Fund af bakterier kan forbedre biogas-produktion

Aalborg-forskere har opdaget en hidtil ukendt mikroorganisme i biogasanlæg, som kan gøre gasproduktionen mere effektiv.

Biogas vil i fremtiden formentlig udgøre en stor andel af vores energi. Biogassen bliver produceret i store anlæg med affald som gylle, spildevandsslam, industriaffald og husholdningsaffald.

Forskere fra Aalborg Universitet undersøgt bakterier i 38 danske biogasanlæg på danske renseanlæg. Og forbløffende nok har forskerne fundet en ny og hidtil ukendt bakterieart, som viser sig at være blandt de hyppigste mikroorganismer i biogasreaktorer, hvor den udfører vigtige processer for dannelsen af biogas og bæredygtig energiproduktion.

Opdagelsen kan potentielt være med til at gøre biogasproduktionen mere effektiv, fordi man gennem øget kendskab til mikroorganismerne har mulighed for at optimere biogasproduktionen, skriver Aalborg Universitet.

”Vi var i stand til at samle hele bakteriens genom,” forklarer ph.d. studerende Rasmus Kirkegaard, som sammen med blandt andre adjunkt Morten Dueholm kunne konstruere en såkaldt metabolisk model, som kan forudsige bakteriens levevis. Det var også muligt at lave fluorescerende markører, så man for første gang nogensinde kunne se de pågældende bakterier under mikroskop.

”Det svarer til, at det er den allerførste plante, fisk eller fugl man ser. Så forskelligt fra alt andet er denne bakterieart. Det var vildt spændende,” fortæller han.

Når forskere finder den første art fra sådan en ny gruppe af bakterier, må de have lov til at navngive den. Da den laver forgæring eller ”fermentation”, og er almindelig i Danmark, har den fået navnet ”Fermentibacter daniensis”.

”Det er de færreste, som får lov til at navngive sådan en række, så det er vi meget stolte over,” siger Rasmus Kirkegaard.

Foto: Forskerne har lavet fluorescerende markører, så man kan se bakterierne under mikroskop. På billedet er de nye bakterier røde, mens andre bakterier er grønne. Den hvide streg viser 5 mikrometer - det vil sige fem milliontedel meter. (Foto: Simon McIlroy © Simon McIlroy og Aalborg Universitet)