< Back to news list

Fremtidens kvægdrift belønnes

Hedeselskabet præmierer ung kvindelig landmand ved Præstø for mod til at vise vejen frem for et moderne kvægbrug.

Ny stald, malkerobotter og udvidelse af besætningen til 238 årskøer med tilhørende opdræt. Kun 2 år efter at Mette Tving Andersen i 2011 gik ind i et medejerskab af sin fars landbrug ved Præstø står én ting klart. Den unge kvinde er en landmand, der vil frem.

Hendes far arbejder i marken, og hun er ved at gøre rent i stalden, der dufter af frisk foder og køer, da en lille delegation fra Hedeselskabet tropper op på ejendommen. Formålet er at overrække 20.000 kroner fra Edvard og Ane Agerholms legat. Det administreres af Hedeselskabet og uddeles til flittige og dygtige bønder, der forstår at arbejde sig fremad.

Et legatdiplom overrækkes til Mette Tving Andersen af gårdejer Jørn Nordstrøm, der er medlem af Hedeselskabets repræsentantskab og lokal ambassadør for Hedeselskabet.

MetteTvingAndersen_JørnNordstrøm_web.jpg

Mette Tving Andersen viser Jørn Nordstrøm, lokal ambassadør for Hedeselskabet, rundt i stalden med jerseykøer og malkerobotter. Foto: Hedeselskabet.

 ”Når vi ser på det arbejde, du har igangsat her, må vi bestemt sige, at præmisserne for uddelingen af legatet er opfyldt her på gården. Legatet skal ses som en markering af det flotte arbejde med at etablere en moderne stald og en mønsterbedrift for det fremtidige landbrug,” siger Jørn Nordstrøm om Hedeselskabets begrundelse for at tildele legatet.

Mette Tving Andersen viser rundt på ejendommen. Den nye løsdriftsstald er opført i røde mursten og smukt placeret i landskabet med afskærmende beplantning rundt om gården. I forbindelse med byggeriet blev der monteret 3 malkerobotter, som Mette stolt viser frem. Køerne bestemmer selv, hvornår de vil malkes og lokkes til af en portion god foder i et fodertrug ved robotten.

Besætningen består udelukkende af jersey køer, hvilket er en fordel.

”De er rolige og meget nysgerrige, og det er en af grundene til, at det fungerer så godt med malkerobotterne her. Jeg kan altid se, hvilke køer der malkes, aflæse koens malkeydelse og justere fodermængder mm,” fortæller hun.

Og der skal ikke hviles på laurbærrene.

”Vi har gjort plads til at udvide bedriften med yderligere 70 køer, hvilket vil kræve en fjerde malkerobot,” siger Mette Tving Andersen.
Hun tjekker en ekstra gang om der fortsat er køer, der ikke har besøgt malkerobotten inden for de seneste 12 timer og går nu på ”jagt” efter en ko, som ikke har vist sig på malkepladsen de seneste 17 timer og 35 minutter.