< Back to news list

Frederik vil bruge legat til bogpakke og skoleophold

Frederik Buhl-Madsen er født og opvokset på det landbrug, som faderen driver konventionelt med planteavl ved Slagelse. En uddeling på 10.000 kroner fra Agerholms legat skal dække lidt af uddannelsesomkostningerne til agrarøkonom på Dalum landbrugsskole.

Frederik, der er 23 år, har altid ønsket at udfordre sig selv og få erfaring. Han har derfor også valgt at søge jobs, så han får indblik i flest mulige måder at drive landbrug på. Nu er tiden moden til efteruddannelse:

Jeg har valgt at søge videre på produktionsleder og agrarøkonom, da jeg har en god del praktisk erfaring, men meget gerne ville have det ind fra en teoristik side også.

Frederik har haft hele sin elevtid på et stort økologisk landbrug ved Kalundborg. Her sluttede han som førstemand i marken men passede også slagtesvinene.

Herefter blev han faglært landmand i 2014 og tog til Letland for at prøve kræfter med et stort landbrug på 3.000 hektar. Han kom hurtigt ind i de daglige rutiner, hvilket resulterede i en førstemands stilling hele sæsonen. Disse oplevelser og udfordringer har han kunnet tage med sig videre i livet og er flere gange kommet ham til gode.

I 2016 tog han til USA for at køre i et høst team i 7 måneder. Dette ophold blev faktisk støttet med et legat fra Agerholm – læs mere om opholdet her.

Hjemvendt fra USA fik Frederik et godt job på Sydsjælland, hvor han erhvervede sig en stor sprøjteerfaring. Men nu er det altså videreuddannelsen, det gælder. En uddannelse han forventer at afslutte i 2018.

Mon ikke der venter Frederik nye eventyr derude inden en fremtid med eget landbrug i Danmark bliver aktuel. Måske hans gamle drøm om et ophold i Australien?