< Back to news list

Fra træ til varme

Simon Skov, seniorrådgiver ved IGN, Københavns Universitet, er én af de personer, der har fulgt udviklingen inden for flis tæt.

Fishugning og fyring med flis er relativt nyt både i skoven energisektoren. I 70’erne begyndte flere i Danmark at interessere sig for området, men der var hverken flisentreprenører eller aftagere af flis. Dilemmaet var, at ingen turde investere i produktionskapacitet, som flishuggere, så længe der ikke fandtes en stabil afsætningsmulighed på varmeværkerne, og varmeværkerne var tilbageholdende med at bygge anlæg til flisfyring, når der ikke fandtes en stabil produktion af brændslet. Der var desuden skepsis mod flisproduktion i de etablerede skovbrugskredse, da der blandet andet var frygt for, at man ville fjerne næringsstoffer fra plantagerne. I forbindelse med energikrisen i 1979 kom der afgift på gas, og det satte skred i sagerne. Siden begyndelsen af 00’erne tog flisproduktionen for alvor fart og har udviklet sig til at blive en vigtig del af skovdriften. Mere end halvdelen af hugsten går til energitræ. Landets cirka 100 flisfyrede varmeværker og få kraftvarmeværker aftager cirka 2 mio. tons flis og med flere store kraftværker på vej vil forbruget stige kraftigt. Størstedelen af flisen til varmeværkerne kommer fra danske skove.

Det er cirka 17 år siden, Simon Skov, seniorrådgiver ved Skov, Natur og Biomasse, IGN, Københavns Universitet, begyndte at beskæftige sig med træflis. Det gør ham til én af de mest vidende inden for området. Han beskæftiger sig både med flisproduktion, flis-lagring, flisaske og arbejdsmiljø i  forbindelse med brug og produktion af flis – praksisnær forskning, som han kalder det. Det har bragt ham i en god position mellem varmeværker og skovbrug. Det giver en god forståelse for både leverandør og aftager, og det har også betydet, at hans forskning i høj grad er omsat til handling. En ret unik måde at arbejde på, hvor han søger at gøre faglighed tilgængelig for mange interessenter i branchen.

Læs hele interviewet med Simon Skov i Vækst 3 2017. Du kan læse Vækst her, hvis du er medlem. Klik her for at blive medlem.

Foto: HedeDanmark. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og Simon Skov.