< Back to news list

Fra regnvandshåndtering til borgerinvolvering

Forsyningsselskaberne står overfor nogle store investeringer de kommende år i opgradering af kloaksystemet, hvor spildevand og regnvand skal separeres – det koster mange penge, som alle ’ligger under jorden’. Kunne man bruge det som løftestang til noget andet og bedre?

Kloakseparering. Lyder ikke særlig sjovt vel? Det er det heller ikke – når regningen på et tocifret millionbeløb er betalt, og det eneste synlige resultat er to nye dæksler i vejen. Til gengæld er det en nødvendighed for at undgå overløb med spildevand i vandløb og søer, og undgå at få rent regnvand på renseanlægget. Men kunne man gøre noget andet og sjovere med de mange millioner? Det har blandt andet Orbicon sat fokus på og arbejder pt. sammen med blandt andet Hedensted Spildevand og Hedensted Kommune om at udvikle landsbyen Uldum, som netop står overfor kloakrenovering inden for en årrække. Når man fjerner regnvand fra kloaknettet, skal der etableres plads til vand på overfladen, og det giver mulighed for at skabe nye grønne, rekreative områder. Så det er en slags win-win-projekt.

Men det er ikke kun forsyningsselskaberne, der skal investere. Kommunerne skal opretholde velfærdssystemet, og det kræver, at borgerne kommer til at spille en langt mere aktiv rolle. En udvikling som allerede er i gang flere steder. Medborgerskab kunne man kalde det.

I Vækst 4 kan læse interview med Christina Rytz Hermansen, kultur- og fritidskonsulent i Hedensted Kommune, Ulrik Folkmann, driftschef fra Hedensted Spildevand og Jacob Dahl-Hesselkilde, landskabsforvalteren fra Orbicon om, hvad de ser af muligheder. Derudover kan du blive klogere på, hvorfor udvikling af lokalsamfundet også hænger sammen med rehabilitering og folkesundhed, ifølge Jens Peter Jensen, der er rådgiver ved MarselisborgCentret.

Læs Vækst.