< Back to news list

Det digitale falkeøje

Orbicons drone var denne sommer et smut i Polen for at overflyve en losseplads i jagten på metanudslip. Den lille flyver kan klare dagevis af ansattes arbejde på få timer, og den kan forcere terræn, hvor det er besværligt for mennesker at færdes. Det er der perspektiver i.

Hans Smedegaard Mark og Peter Fjordside Linde er tilbage i Aarhus med dronen efter en vellykket tur til Polen. Her bor Hedeselskabets polske selskab Enricom, som afgasser lossepladser for metan, der næst efter CO2 er den vigtigste menneskeskabte naturgas. Gassen bliver suget ud af lossepladsen ved hjælp af brønde, der er boret ind i lossepladsen, og den kan anvendes til energi frem for at sive ud i atmosfæren.

Problemet er, at der har været et fald i effektiviteten, og derfor er det nødvendigt at etablere nye brønde, men udfordringen er, hvor brøndene skal placeres. Lossepladsen er 25 hektar og temmelig vanskelig at forcere til fods, derfor er det stort set umuligt at gå rundt med en metanscanner.

Løsningen har derfor indtil nu været at placere brøndene efter bedste beskub, og det er ikke nødvendigvis det bedste sted.

”Det er et helt enormt område. Anlægget er 70 meter højt, og det er en stejl skrænt op, men det er dronen ligeglad med. Den fløj 40 kilometer i løbet af de to dage, vi var dernede, og den har foretaget cirka 50.000 målinger, som vi efterfølgende har analyseret,” fortæller Hans Smedegaard Mark, der er seniorprojektleder
ved Orbicon Miljø og Natur.

Læs hele artiklen i Vækst 3.