< Back to news list

Den digitale kommune

Vejle er som den eneste nordiske by blevet udvalgt til det globale netværk '100 Resilient Cities' - i fornemt selskab med blandt andet Los Angeles og Sydney. Målet er at udvikle mere fobuste, fremsynede og modstandsdygtige byer, og det er i høj grad afhængig af en digital platform.

Den ligger så smukt der ned til fjorden med det grønne, bakkede landskab bag sig. Men det er ikke altid sjovt at ligge i en dal – for når himlen for alvor åbner sig, hvilket sker oftere og oftere, så vil vandet kun én vej, og det er nedad. Ned til Vejle by.
Det er blot én af de udfordringer, Vejle arbejder med i disse år, og som indgår i én af fire indsatsområder, der arbejdes med i projektet Resilient Vejle, som man bedst kan oversætte til modstandsdygtige Vejle (det lyder bare lidt mere mundret på engelsk). Projektet er født af amerikanske Rockefeller Foundation, der i anledning af sin 100 årsdag annoncerede fonden ’100 Resilient Cities’, et verdensomspændende
byudviklingsprojekt.

Men hvordan bliver man så en modstandsdygtig by, en smart city, der er foregangskommune inden for it, digital udvikling og innovation? I Vejle Kommunes administrationsbygning hænger en illustration, som er det visuelle referat fra den første workshop om, hvordan arbejdet med Resilient Vejle skal foregå. Den illustrerer samtidig, hvor komplekst projektet er.

”Vi har fået øget opmærksomheden og fået et fælles sprog til at rammesætte de udfordringer, vi står over  for, og vores håb er, at vi kan være med til at skubbe på en langsigtet udvikling på tværs af kommunen. Styrken ved arbejdet er netop, at vi får koblet forskellige dagsordener sammen, hvor vi ellers kan have en tendens til at arbejde i siloer. Det er enormt komplekst, så der er også behov, at vi bruger tid på at tale om det, for at få alle til at købe ind på det, og den proces har vi været igennem op til lanceringen af resiliensstrategien, som vi lancerede i marts. Men det er vigtigt, at vi handler os til forandring,” fortæller Jonas Krostrup, der er Chief Resilience Officer i Vejle Kommune.

Læs hele artiklen i Vækst 3. Du modtager Vækst 4 gange om året, når du er medlem af Hedeselskabet. Det koster kun 200 kroner.

Læs mere her.

Læs i øvrigt interview med Anders Tvegaard, divisionsdirektør i Orbicon Informatik, der udvikler software og it-produkter blandt andet til forsyninger og kommuner.