< Back to news list

De åbne vidder

Store tanker kræver plads. Måske derfor har vi mennesker altid sat pris på åbne vidder og det åbne landskab, hvor vores tanker kan flyve frit. Som Jon Lindberg Jensen fortæller i portrættet her i Vækst, er det i det åbne landskab, vi kan mærke, hvor mægtigt livet egentligt er.

I 2016 vandt Jon Lindberg Jensen tv-programmet ”Alene i vildmarken”, hvor han tilbragte 45 dage under de åbne, norske vidder. Nu arbejder han med at hjælpe folk til at komme ud under himlen og mærke sig selv. Og efterspørgslen er stor, fortæller han. 

Hos os i Hedeselskabet har det åbne land altid haft en speciel plads. Det var på heden, fortællingen om Hedeselskabet tog sin begyndelse i 1866. Vi har fortsat stor fokus på netop det åbne land og på, hvordan man balancerer hensynet til de funktioner, det åbne land har. Et godt eksempel er et samarbejde med Forsvaret, hvor HedeDanmark sikrer, at øvelsesterrænet bliver vedligeholdt og udviklet, så det både er egnet til at træne soldater i, og naturværdien samtidig vokser. Det åbne land er en særlig størrelse. Mange har interesser i denne type land-skab. Nogle har fokus på infrastruktur, landbrug, natur og andre på rekreative formål. Derfor er det vigtigt at finde værk-tøjer til, hvordan vi kan sikre, at flest interesser bliver tilgodeset på de arealer, vi har til rådighed. Hvordan det kan gøres, har Orbicon været med til at finde svaret på i projektet ”Collective Impact”. Et af nøgleordene er jordfordeling. 

Det åbne land er værd både at benytte og beskytte. Hederne, moserne, markerne og engene giver variation til det danske landskab og er et vigtigt levested for en lang række dyrearter. Hos HedeDanmark er man i fuld gang med at udvikle nye metoder til, hvordan vi passer på disse naturtyper. Et godt eksempel er projektet i Store Vildmose, hvor vi med vores mange års ekspertise bidrager til at genskabe højmosen. 

Kort sagt passer vi i Hedeselskabet på det åbne land, og i denne udgave af Vækst vil vi gerne invitere dig med ud på de åbne vidder.

God læselyst med Vækst nummer 4 2018.