< Back to news list

Da træet kom tilbage til skoven

Siden 2015 har HedeDanmark sammen med en række samarbejdspartnere undersøgt, hvordan næringsstoffter kan føres tilbage til skoven og dermed bidrage til at sikre fremtidens skovdrift. Det har resulteret i et nyt koncept.

Træ er et godt og bæredygtigt materiale, som både kan anvendes til vores huse, møbler og sikre, at vi ikke fryser om vinteren. Men hvad sker der egentlig, når vi tager træ ud af skoven? Ja, så fjerner vi næringsstoffer. I 2015 satte HedeDanmark sig for at undersøge, hvordan man kan føre næringsstoffer tilbage til skoven og på den måde sikre en bæredygtig skovdrift også for de fremtidige trægenerationer.

Vækst har talt med forretningsudvikler Rasmus Willumsen fra HedeDanmark, som har fulgt projektet hele vejen.

HVORDAN OPSTOD IDEEN TIL PROJEKTET?

I skovkredse har vi længe været opmærksomme på, at hugst af træeffekter, heltræer og hugstaffald i forbindelse med flisproduktion medfører en øget fjernelse af næringsstoffer fra skoven. Dette kan potentielt forringe dyrkningsgrundlaget på langt sigt. Vi besluttede os derfor for at sætte et projekt i gang med henblik på at undersøge, om vi kan bringe næringsstoffer tilbage til skoven. Projektet er udført i samarbejde med Hedeselskabet Strategi & Innovation og Simon Skov fra Københavns Universitet.

Læs hele artiklen i Vækst 3 2017. Du kan læse Vækst her, hvis du er medlem.

Klik her for at blive medlem.

 

Foto: Best Production