< Back to news list

Bioøkonomipanel: Stort potentiale i havets biomasse

Det Nationale Bioøkonomipanel udkommer i dag med deres nyeste anbefalinger til regeringen. Denne gang har panelet sat fokus på potentialet ved den blå biomasse, særligt muslinger og tang, og mulighederne for både vækst og bedre miljø er store.

Pressemeddelelse fra NaturErhvervstyrelsen

Det Nationale Bioøkonomipanel stiller med dagens anbefalinger skarpt på, hvordan vi i Danmark skaber vækst og beskæftigelse gennem en bedre udnyttelse af havets biomasse, og samtidig forbedrer miljøforholdene lokalt. Panelets anbefalinger retter sig mod forhold inden for primærproduktion, forarbejdning, produktudvikling og markedsmodning.

Muslinger som økologisk proteinkilde

”Det her ser vi store muligheder i. Muslingerne spiser alger og optager kvælstof og fosfor fra havmiljøet, og gavner dermed miljøforholdene lokalt. Muslingekødet kan vi bruge som foder. Ser man eksempelvis på de økologiske husdyrproducenter, så arbejder de på at udfase brugen af konventionelt protein og mangler økologisk protein. Her kunne muslinger være en vigtig proteinkilde, idet opdrættede muslinger kan klassificeres som et økologisk produkt” fortæller Ivar Ravn, direktør i SEGES og medlem af Det Nationale Bioøkonomipanel.

Det Nationale Bioøkonomipanel påpeger, at hvis vi realiserer potentialet på en årlig produktion af 300.000 tons muslinger, vil det være muligt at skabe flere hundrede nye arbejdspladser bare i primærerhvervet for muslingeopdræt.

Stort potentiale i tang

”Der ligger et enormt potentiale i produktion af tang. Biomassen er billig at producere og anvendelsesmulighederne er mange, lige fra kosttilskud til tandpasta. Der er rigtig gode produktionsforhold i Nordatlanten, så det kunne være spændende at se på muligheder for at starte en produktion op på Grønland eller Færøerne” fortæller Jacob Fjalland, International Programchef i WWF og medlem af Det Nationale Bioøkonomipanel.

Der er mange muligheder i arbejdet med blå biomasse, men samtidig er det vigtigt at have fokus på indvirkningen på naturen:

”Perspektiverne i anvendelsen af den blå biomasse er enorme, men det er også vigtigt at udvikle produktionen med respekt for miljøet. En muslingeproduktion på snore er eksempelvis en både højeffektiv og miljøvenlig måde at producere muslinger på, og kan medvirke til at reducere skrab efter muslinger”, siger Jacob Fjalland.

Anbefalingerne bliver nu givet videre til regeringen.

Se anbefalingerne i fuld længde

Læs om Hedeselskabets arbejde med blå biomasse