< Back to news list

Baggrundsartikel om bynatur

Findes bynatur overhovedet? Eller er det blot et begreb, vi anvender for at få et fælles sprog for de grønne områder i byen. Vi kan måske begynde med at blive enige om, at natur er et usandsynligt bredt begreb, som ofte skal rumme alt fra en flad græsplæne til truet biodiversitet. Derfor er det så vigtigt, at vi diskuterer indhold. Vi har talt med 3 eksperter, som har hver deres tilgang til bynatur, men de er enige om, at det er ganske afgørende, at byen beriges med grønne områder.

Hans Fink, docent i filosofi – har beskæftiget sig med natur som begreb gennem mere end 40 år.

Marie Markman, kunstner, kunstrådgiver og landskabsarkitekt – har stiftet et forskningslaboratorium og er forfatter til ph.d.en: 'Landskabsspredning - Et kunstnerisk svar på at leve i det antropocæne'.

Stig L. Andersson, landskabsarkitekt, har studeret arkitektur, kemi og atom- og kernefysik, læst japansk kultur som bifag og er professor på Københavns Universitet, stifter af og designdirektør på tegnestuen SLA – har vundet adskillige priser både for sin indsats og tegnestuens projekter.

ER BYNATUREN UNDER PRES?
"Vi skal passe på ikke falder i søvn, for vi taler generelt meget om bynatur i disse år, men i byudviklingen er der ofte ikke afsat ret meget friareal, hvor der er plads til naturen. Men det er nogle spændende diskussioner i disse år – det skulle bare helst ikke ende med at blive et gourmetlandskab for en lille skare – det bliver jo ikke billigere at bo i byen. Derfor er det så vigtigt, at det er en politisk dagsorden og gerne med borgerne som deltagere. Her kan demokratiet for alvor folde sig ud, hvis vi inddrager både fagfolk og menigmand i debatten om, hvordan byerne skal se ud. Hvis vi virkelig vil den mangfoldige bynatur, er det afgørende at skabe plads til den. I dag er natur og kultur blandet mere eller mindre sammen – mennesker har ydet indflydelse på alle  niveauer, men det er et vilkår. Vi kan godt yde indflydelse på en god måde og tage nogle kvalificerede valg for eftertiden. Vi er rent faktisk i en situation, hvor vi har gjort plads til meget få ud over os selv, men vi har i dag en viden, som betyder, at vi kan gribe tingene anderledes
an i fremtiden. Spørgsmålet er, om vi vil."
Marie Markman
 

Læs hele baggrundsartiklen i Vækst 4 2017. Du skal være medlem for at modtage Vækst eller tilgå tidsskriftet på vores hjemmeside. Men det koster kun 200 kr. om året (100 kr. for studerende).

BLIV MEDLEM