< Back to news list

21-årig vil fiske plast med dansk 'magnet'

100 meter flydespærre bliver i denne uge sat i Nordsøen som første skridt i en ambitiøs plan for at fjerne plast fra havet.

Uddrag af artikel fra Politiken.dk. Se hele artiklen her.

Millioner tons plast ender i verdens have, og det truer dyrelivet, der kan blive kvalt i de plaststykker, som fugle og fisk forveksler med mad. Derfor vakte det opsigt, da den 18-årige gymnasieelev Boyan Slat i 2013 bekendtgjorde, at han ville løse problemet. På en dykkerferie i Grækenland så han mere plast end fisk under vandoverfladen, og han besluttede sig for sætte gang i en oprensningsplan. »Hvorfor bevæge sig gennem verdenshavene, når verdenshavene kan komme til dig?« spurgte hollandske Boyan Slat med øjne, der lyste af optimisme, i et foredrag hos Ted Talk, hvor forskere og iværksættere verden over kan præsentere deres ideer.

Boyan Slats ide var at bruge strømforholdene i havet til at samle plastaffaldet, opsamle det og senere genbruge plasten. Han stiftede organisationen The Ocean Cleanup, som vandt stor interesse online, og som ved hjælp af crowdfunding havde held til at rejse 13 millioner kroner. I dag har han flere end 25 ansatte og rejser verden rundt, mens han på ægte rockstjerne-maner meget sjældent giver interview. Første del af hans plan bliver til virkelighed i denne uge, når en prototype bliver sat i Nordsøen 23 km fra kysten ved Scheveningen Havn i Holland.

Boyan Slats ide bygger på velafprøvet dansk teknologi, fortæller firmaet Desmi, der står bag udvikling og produktion af prototypen, der blev fragtet fra Odense til Holland for ti dage siden.

"Det er en væg af en meget holdbar gummiblanding, og når strømmen leder affaldet med, vil en del af det lægge sig langs med kanten, hvor man kan samle det op. Vi har erfaring med princippet gennem 30 år. Vi har tidligere anvendt flydespærrer til at rense floder med, og vi bruger det også til olieoprensning i havene," siger Henrik Sørensen, der er koncerndirektør i Desmi.

Den danske virksomhed leverede blandt andet flydespærringer, da tankskibet ’Exxon Valdez’ i 1989 gik på grund ved Alaska og lækkede anslået 42 millioner liter råolie. Det er nyt at forsøge at rense havene for plast med en flydespærre, og firmaet oplyser, at det har solgt den 100 meter lange og lidt mere end 3 meter dybe væg væsentligt under normal pris for at støtte ideen og blive en del den ambitiøse plan for plastopsamling.

The Ocean Cleanup har finansieret det indledende projekt med 11 millioner kroner. En tredjedel af pengene kommer fra den hollandske stat, en tredjedel fra en hollandsk energivirksomhed og en tredjedel fra en anonym filantrop. Indsamlede midler er indtil videre den unge, hollandske iværksætters største bedrift, siger Henrik Sørensen.

"Det er velkendt, at man kan samle affald sammen ved hjælp af spærringer, der er lagt ud i flod eller havstrømme. Boyan Slats andel er, som jeg ser det, en ihærdig indsats i retning af at skabe opmærksomhed om problemet i troen på, at der også kan skabes midler til at gå dybere ind i et egentligt oprensningsprojekt af havene," siger han.

Det er Torkel Gissel, professor ved DTU Aqua, enig i, og han tilføjer:

"Jeg er ikke i tvivl om, at man kan samle store plaststykker op ved hjælp af en flydespærre, hvis den altså kan holde til at ligge i Nordsøen," siger han.