< Back to news list

Det var koldt, og det var blæsende, da cirka 50 af Hedeselskabets medlemmer fik mulighed for at komme nærmere de hvide giganter ved Testcenter Østerild.  

I maj måned var der medlemsarrangement ved Testcenter Østerild. For deltagerne kunne vejret have været bedre, men for udflugtsmålet, vindmøllerne, var det ganske godt – blæsende. Christian Nereus Grant fra Octomar ISV, der arbejder med grøn omstilling, guidede turen ved de tårnhøje, hvide energiproducenter.

Den 28. maj blev Det Biologiske Hus indviet ved Middelfart.

I Vækst 2-2015 fortæller den historiske artikel, hvordan Hedeselskabet i 1970’erne forsøgte sig med udbringning af spildevandsslam, men allerede i slutningen af 1800-tallet havde Dalgas fokus på dette område. I en artikel skriver han om, hvordan man bør have fokus på byens affald til brug for gødning på landet.

Pressemeddelelse, Viborg maj 2015