Legat til nysgerrige unge landmænd

Med internationale erfaringer i bagagen har tre nyudklækkede agrarøkonomer ambitioner om at sætte deres præg på dansk landbrug. Hedeselskabet støtter de tre landmandsaspiranter med legat.

Forretningsudvikler og skovfoged i HedeDanmark Rasmus Willumsen er ambassadør for Hedeselskabet. Med til det hverv hører blandt andet overrækkelse af legatbeviser i dette tilfælde på den Aarhus-baserede uddannelsesinstitution. Her er tre af skolens agrarøkonomistuderende tildelt Edvard og Ane Agerholmslegat, som administreres af Hedeselskabet.

Legatet blev overrakt en dag i juni 2014, hvor legatmodtagerne og deres studiekammerater fik overrakt eksamensbeviser.

”Vi er meget glade for at få lov til at overrække legatbeviser til Martin, Anders og Andreas i disse fine rammer. Jeg vil gerne se de tre unge mænd, som har imponeret mig meget i deres ansøgninger, heroppe hos mig, ” sagde Hedeselskabets ambassadør.

legat_hrw_web.jpg

Forretningsudvikler Rasmus Willumsen holder tale for de tre legatmodtagere. Foto: Hedeselskabet.

”Jeg hæfter mig særligt ved jeres store nysgerrighed inden for landbruget, og den måde I har sammensat en meget varieret baggrund på. Det er desuden imponerende, at I på trods af jeres unge alder har formået at rejse til udlandet for at få indsigt i landbrugsmetoder fra blandt andet USA, Australien og Rumænien” fortsatte Rasmus Willumsen, mens han overrakte legatdiplomerne.

Midlerne fra legatet, 5.000 kr til hver af legatmodtagerne, er blandt andet gået til en studietur til Bruxelles. Her har de tre nyudklækkede agrarøkonomer suppleret deres internationale erfaringer med en uvurderlig indsigt i EU’s arbejde med landbrug på tværs af landgrænserne.

 

legatmodtagere.jpg

Fra venstre mod højre ses: Martin Vesti Sehested, Anders Brandi Simonsen og Andreas Kragh Vestergaard. Foto: Hedeselskabet.

 

De tre legatmodtagere er:

 • Martin Vesti Sehested
  Stammer fra Fårvang mellem Aarhus og Viborg.
  Martin Vesti Sehested dimitterede som faglært landmand fra Bygholm Landbrugsskole i 2009. Han har siden været ansat som driftsleder og gennemført praktikforløb hos tre forskellige kvægbrug. Hans fremtidsdrøm er at drive barndomshjemmet videre:
  ”Jeg vil udvikle det [red: barndomshjemmet] til en moderne, veldreven landbrugsbedrift. Under alle omstændigheder håber jeg, at jeg vil være et forbillede for unge mennesker, så de kan få samme gode og uforglemmelige oplevelser, som jeg har haft inden for landbrugserhvervet i Danmark,” siger Martin Vesti Sehersted, som ad to omgange har været i Australien for at få indsigt i landets landbrugsmetoder.
   
 • Anders Brandi Simonsen
  Stammer fra Flovt ved Haderslev i Sønderjylland.
  Anders Brandi Simonsen har en stor interesse for maskiner og er uddannet landbrugsmaskin-mekaniker hos Felsted Maskincenter i Aabenraa. Derudover afsluttede han landmandsuddannelsen i 2011, ligesom han i 2013 blev uddannet produktions- og virksomhedsleder. Efter agrarøkonomuddannelsen påbegynder han et nyt erhvervskapitel:
  ”Jeg er blevet ansat som driftsleder ved Limfjords Danske Rodfrugter i Nordjylland. På stedet er der 600 ha med rodfrugter – hovedsagligt gulerødder. Jeg vil gerne have mit eget landbrug en dag, men det skal ikke være for enhver pris, ” siger Anders Brandi Simonsen, som tidligere har været i både Rumænien og Minnesota, USA, for at få indblik i landenes landbrugsmetoder.
   
 • Andreas Kragh Vestergaard
  Stammer fra Ørsted på Norddjurs.
  Andreas Kragh Vestergaard har haft en naturlig interesse for landbrug helt fra barnsben. I 2012 dimitterede han som faglært landmand fra Asmildkloster Landbrugsskole. Siden er han uddannet produktions- og virksomhedsleder. Han er meget bevidst om, at kompetencer som ledelse, økonomi og innovation fra agrarøkonomstudiet bliver afgørende for hans fremtid som landmand:
  ”I takt med at verden hele tiden udvikler sig, er det nødvendigt, at jeg som kommende landmand hele tiden er bevidst om, hvilke beslutninger jeg skal træffe for at sikre den bedste fremtid for min mælkeproduktion,” siger Andreas Kragh Vestergaard. I første omgang er det den nyudklækkede agrarøkonoms ambition at søge en stilling som leder af en mælkeproduktion, ligesom han gerne vil rejse til Australien, Sydamerika og USA for at arbejde inden for faget.