Legat med i bagagen

Otte nyudklækkede agrarøkonomer fra Dalum Landbrugsskole fik styrket deres indsigt og kulturforståelse for Danmarks position på en rejse i to autocampere til Holland og Frankrig. Det har Hedeselskabet valgt at støtte med Edvard og Ane Agerholms Legat.

Ligesom mange af deres medstuderende blev otte unge mænd færdige med deres agrarøkonomuddannelse på Dalum Landbrugsskole i juni måned. Til forskel fra deres kammerater har disse nyudklækkede agrarøkonomer en særlig ballast med i rygsækken videre i erhvervslivet.

I april 2015 tilbragte de nemlig 10 dage i to autocampere for at se nærmere på planteavl i Holland. Erfaringerne fra denne rejse har styrket de ottes indsigt og kulturforståelse for Danmarks position på et mere og mere globaliseret landbrugsmarked:

Den største forskel mellem Danmark og Holland er den generelle holdning til landbruget som erhverv. I Holland anerkendes erhvervet som et betydende og vigtigt erhverv og en vigtig indtægtskilde for landet og der er en anden tolerance over for erhvervet. Derfor ser man flere steder landbrugsbygninger og opdyrkede marker helt tæt på byerne.
Niels Erik Påske Andersen

Niels Erik Påske Andersen er én af de otte rejsedeltagere, som har modtaget Edvard og Ane Agerholms legat.

Legatet administreres af Hedeselskabet, og det uddeles til flittige og dygtige bønder, der forstår at arbejde sig fremad:

”I jeres ansøgning hæfter jeg mig ved, at I alle er initiativrige og har et stort ønske om at bringe viden fra jeres studietur med tilbage til brug i og gavn for det danske landbrug,” sagde Stig Bentzen, ambassadør for Hedeselskabet, da han i høj solskin overrakte Edvard og Ane Agerholms Legat til de otte legatmodtagere. Med det fine legatcertifikat følger 14.000 kr., som anvendes på at dække rejseudgifter i forbindelse med turen til Holland.

De otte legatmodtagere er Jeppe Støchkel Jeppesen, Hans Henrik Levy, Kristian Bruun Pedersen, Simon Christian Munk, Christian Høegh, Nikolaj Oxholm Tillisch,  Harald Bay Poulsen og Niels Erik Påske Andersen.