Jubilæumslegat

Hedeselskabet fejrede 150 års jubilæum i 2016 ved at uddele et jubilæumslegat - det fortsætter vi med. I 2020 uddeles 216.000 kroner i 12 jubilæumslegater á 18.000 kroner til studerendes ophold i udlandet.

Legaterne uddeles til studerende på en videregående uddannelse i Danmark, som varer mindst tre år og har hovedvægt inden for Hedeselskabets arbejdsområder; blandt andet naturpleje, miljøforbedring og klimatilpasning.

Hvorfor?
Hedeselskabet har siden 1866 arbejdet med at indhente og dele viden med henblik på at tage del i udviklingen af samfundet omkring os. I perioden 1887-1915 uddannede Hedeselskabet 50 elever med det formål, at de skulle påtage sig opgaver som ledere inden for plantningssagen, der er i en lang årrække uddelt legater til studerende og i alle årene er der indhentet viden fra udlandet.  

Hedeselskabet er i dag en moderne virksomhed, der via datterselskaberne arbejder bredt inden for natur, miljø og energi, og medarbejdernes kompetencer er en helt afgørende faktor. Derfor ønsker Hedeselskabet at benytte jubilæet som anledning til at støtte studerende, som ønsker at hente viden og kompetencer fra udlandet.

Hvem kan søge?
Legaterne uddeles til studerende på en videregående uddannelse i Danmark, som varer mindst tre år og som har hovedvægt inden for Hedeselskabets arbejdsområder; naturpleje, miljøforbedring og klimatilpasning.

Som hovedregel skal første studieår være gennemført. Der kan maksimalt opnås støtte én gang pr. studieforløb (bachelor, master, etc.).

Til hvad?
Støtten kan anvendes til udgifter i forbindelse med studie- eller praktikophold i udlandet. Der gives ikke støtte til deltagelse alene i konferencer og messer.

Legatmodtageren skal anvende støtten til studier i ny viden, teknologi og metoder inden for naturpleje, miljøforbedring og klimatilpasning, som kan anvendes i Danmark og være med til at udbygge Danmarks position inden for området.

Nærmere krav
Udlandsopholdet må ikke være afsluttet inden den 1. juli 2020.

Legatmodtageren opfordres til efter nærmere aftale at afslutte forløbet med at dele viden med Hedeselskabet ved gennemførelse af seminar, workshop, eller lignende og samtidig stå til rådighed for interview og medieomtale.

Legaterne indberettes til SKAT som ikke-skattepligtigt legat, betinget af dækning til udgifter i forbindelse med et studie- eller praktikophold i udlandet.

Dokumentation
Alle relevante oplysninger noteres i ansøgningsskemaet, som danner grundlaget for bedømmelse af ansøgningen. Der kan suppleres med et enkelte bilag, f.eks. udtalelse eller bekræftelse på det udenlandske studieophold og ikke bilag i form af motiverede ansøgninger.

Ansøgning
Der er ansøgningsfrist 1. juli 2020 og ansøgerne får direkte besked i slutningen af september 2020. Ansøgningsskemaet i word kan hentes her.

Ansøgningen mailes til Hedeselskabet på legat@hedeselskabet.dk

Vi bekræfter modtagelsen af alle ansøgninger. Har du ikke fået en bekræftelse senest en uge efter fremsendelse af ansøgningen bedes du kontakte os på legat@hedeselskabet.dk

Har du spørgsmål?
Spørgsmål kan rettes til projektchef Vibeke Højen på telefon 4037 9147 eller mail vh@hedeselskabet.dk

Bemærk
Vi bekræfter modtagelsen af alle ansøgninger. Derfor bedes du kontakte os, såfremt du ikke modtager en bekræftelse pr mail inden for et par dage.

Foto: Hedeselskabets første drænkursus i 1910