Jubilæumslegat

Hedeselskabet fejrede 150 års jubilæum i 2016 ved at uddele et jubilæumslegat - det fortsætter vi med. I 2018 uddeles 120.000 kroner i 6 jubilæumslegater á 20.000 kroner til studerendes ophold i udlandet.

Legaterne uddeles til studerende på en videregående uddannelse i Danmark, som varer mindst tre år og har hovedvægt inden for Hedeselskabets arbejdsområder; blandt andet naturpleje, miljøforbedring og klimatilpasning.

Støtten skal anvendes til studier i ny viden, teknologi og metoder i forbindelse med studie- eller praktikophold i udlandet. 

Hvorfor?
Hedeselskabet har siden 1866 arbejdet med at indhente og dele viden med henblik på at tage del i udviklingen af samfundet omkring os. I perioden 1887-1915 uddannede Hedeselskabet 50 elever med det formål, at de skulle påtage sig opgaver som ledere inden for plantningssagen, der er i en lang årrække uddelt legater til studerende og i alle årene er der indhentet viden fra udlandet.  

Hedeselskabet er i dag en moderne virksomhed, der via datterselskaberne arbejder bredt inden for natur, miljø og energi, og medarbejdernes kompetencer er en helt afgørende faktor. Derfor ønsker Hedeselskabet at benytte jubilæet som anledning til at støtte studerende, som ønsker at hente viden og kompetencer fra udlandet.

Hvem kan søge?
Legaterne uddeles til studerende på en videregående uddannelse i Danmark, som varer mindst tre år og som har hovedvægt inden for Hedeselskabets arbejdsområder; naturpleje, naturgenopretning, bæredygtighed, byggeri, klimatilpasning, jord og grundvand, certificering, genanvendelse, anlægsopgaver.

Som hovedregel skal første studieår være gennemført. Der kan maksimalt opnås støtte én gang pr. studieforløb (bachelor, master, etc.).

Til hvad?
Støtten kan anvendes til udgifter i forbindelse med studie- eller praktikophold i udlandet. Der gives ikke støtte til deltagelse alene i konferencer og messer.

Legatmodtageren skal anvende støtten til studier i ny viden, teknologi og metoder inden for naturpleje, miljøforbedring og klimatilpasning, som kan anvendes i Danmark og være med til at udbygge Danmarks position inden for området.

Nærmere krav
Udlandsopholdet må ikke være afsluttet ved ansøgningsfristens udløb.

Legatmodtageren skal efter nærmere aftale afslutte forløbet med at dele sin viden med Hedeselskabet eller dets datterselskabs fagspecialist ved gennemførelse af et seminar eller lignende og samtidig stå til rådighed for eventuel interview og medieomtale.

Legaterne indberettes til SKAT som ikke-skattepligtigt legat, betinget af dækning til udgifter i forbindelse med et studie- eller praktikophold i udlandet.

Ansøgning
Der er ansøgningsfrist 1. juli 2018 og ansøgerne får direkte besked i slutningen af september 2018. Ansøgningsskemaet i word kan downloades her. Ansøgningen mailes til Hedeselskabet på legat@hedeselskabet.dk eller sendes til Hedeselskabet, Klostermarken 12, 8800 Viborg.

Har du spørgsmål?
Spørgsmål kan rettes til projektchef Vibeke Højen på telefon 4037 9147 eller mail vh@hedeselskabet.dk

Foto: Hedeselskabets første drænkursus i 1910