Hedeselskabets skove i Danmark

Herunder kan du på et kort se, hvor vores egne skove i Danmark er placeret.

 

Publikum er velkommen i Hedeselskabets skove. Adgang til skovene sker i henhold til Naturbeskyttelseslovens regler for offentlighedens adgang til private skove:   

  • Man må gå og cykle på skovveje og grusstier.
  • Færdsel uden for veje og stier er ikke tilladt.
  • Al motorkørsel i skoven er forbudt.
  • Der er adgang fra kl. 6 om morgenen til solnedgang.
  • Man må opholde sig indtil 150 meter fra bygninger.
  • Ridning er kun tilladt efter nærmere aftale.
  • Hunde skal holdes i snor.
  • Man er velkommen til at samle svampe, nødder, bær, frø, kogler fra skovbunden, mos, lav, grene og kviste - men kun hvad man kan nå fra veje og stier, og kun til eget forbrug. Det er ikke tilladt at skære eller klippe noget af træerne, og planter må ikke graves op.

Al færdsel i skovene sker på eget ansvar.

Adgangen til skovene kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde.

Særlige arrangementer - f.eks. orienteringsløb, organiserede motionsløb o.lign. -  kræver tilladelse fra Hedeselskabet. Kontakt evt. skovrider Allan Bechsgaard.

Læs mere omkring adgangsreglerne til private skove ved Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.