Hedeselskabets jubilæumslegat

Naturpleje, klimatilpasning og bæredygtighed. Det er nøgleord for fremtiden, og i forbindelse med fejringen af Hedeselskabet 150 års jubilæum i 2016 begyndte vi at uddele et årligt jubilæumslegat, hvor vi uddeler seks legater til studerendes ophold i udlandet inden for netop disse temaer.

Legatet i 2019
Vi fortsætter uddelingerne i 2019, hvor vi uddeler ti legater á 20.000 kroner. Ansøgningsfristen er 1. juli 2019.

Søg legatet her.

Læs om de tidligere legatmodtagerne nedenfor.

Legatmodtagere 2018
Sofie H. Mathiasen

Civilingeniør i Vand og Miljø og diplomingeniør, byggeteknik med specialisering i miljøteknik

Studieophold inden for Hydrologi og Hydrodynamik ved University of Washington i Seattle, USA med henblik på at udbygge kompetencer inden for nedbør, overfladevand samt håndtering heraf, herunder klimatilpasning.
Læs Sofies rejsebrev her

Caroline Kjær

Stud. MSc. Digital Design og Kommunikation på IT-universitetet i København

Studieophold ved Swinburne University of Technology (SUT), Melbourne, Australien med fokus på fag inden for design og teknologi, der kan optimere og effektivisere samfundet gennem digitale løsninger.
Læs mere om Caroline her

Cecilie Holm Arentoft

Stud. BSc. Vand, bioressourcer og miljømanagement på Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Studieophold på ETH i Zürich, der er et af verdens førende universiteter inden for miljøteknologi, hvor en fagkombination mellem biosystemer, ressourceøkonomi og cirkulær økonomi er mulig.
Læs Cecilies rejsebrev her

Mette Bramsløw

Stud. BSc. Bioteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Studieophold på Ivy-League universitet Dartmouth College, Hannover, New Hampshire, USA for at få ny viden inden for vandmiljø, rensningsanlæg og særligt bakterier, der nedbryder plastik og gummi i marine økosystemer.
Læs Mettes rejsebrev her

Caroline Pedersen

Stud. BSc. Biologi på Syddansk Universitet

Studieophold på James Cook University, Australien med fokus på at styrke kompetencer inden for arbejdet med naturbevarelse, metoder til administration af specifikke naturområde og bevarelse af biodiversiteten.
Læs Carolines rejsebrev her

Søren Nygaard

Stud. BSc. Jordbrugsøkonomi på SCIENCE, Københavns Universitet

Studieophold på North Carolina State University, i Raleigh, USA med henblik på at opnå en ny vinkel og forståelse af miljøøkonomi og de aspekter, der følger med som miljøforbedring og bæredygtighed.
Læs Sørens rejsebrev her

Legatmodtagere 2017
Bjarke Madsen

Ph.d.-studerende, Bioscience, Aarhus Universitet, Økoinformatik og biodiversitet.

Studieophold ved University of Tasmania (UTAS), Australien, med henblik på samarbejde og udveksling af viden med nogle af verdens førende droneobservatører indenfor naturovervågning.
Læs Bjarkes rejsebrev her

Kasper Miller

Bygningskonstruktør, International linje, Københavns Erhvervsakademi.

Ophold i Dublin i forbindelse med dimitterende 6. og 7. semester med fokus på bæredygtig gevinst ved renovering af gamle bygninger - herunder integration af BIM.
Læs mere om Kasper her

Clara Guttman Andersen

Bachelor i Naturressourcer med speciale i naturforvaltning, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Semester på University of British Columbia med fokus på insekt- og svampeangreb på træer og hvilke forvaltningsmæssige tiltag, der gøres brug af i British Columbia for at bekæmpe angreb og epidemier.
Læs mere om Clara her

Pernille Ohms

Architectural Engineering – kandidatuddannelsen, Danmarks Tekniske Universitet.

Har modtaget legatet til et semester på University of Britisk Columbia i Vancouver med henblik på specialisering i planlægning af bæredygtige byer.
Læs Pernilles rejsebrev her

Alexander Noordengraaf

PBA i jordbrugsvirksomhed, studieretning; Jordbrugsbiologi med speciale i Miljø- og Naturforvaltning, Erhvervsakademi Sjælland.

Udvekslingsophold til HZ-University of Applied Science, Holland, med henblik på studier i klimaforandringernes globale konsekvenser for vandet i havene og på land.
Læs Alexanders rejsebrev her

Legatmodtagere 2016
Signe Marie Skov Vendike

Skov- og Landskabsingeniør, årgang 2018, Skovskolen.

6,5 måneders kombineret praktik- og studieophold på Faculty of Forestry, University of British Columbia (UBC) i Vancouver, Canada med særlig fokus på bæredygtig forvaltning af skov.
Læs Signes rejsebrev her

Ditlev Otto Juel Reventlow

Ph.d. inden for naturnær skovdrift og dens konsekvenser for træproduktionen. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Fire måneders studier ved Technical University of Munich i Tyskland med henblik på at undersøge effekter af naturnær skovdrift på træproduktionen.
Læs Ditlevs rejsebrev her

Benedicte Bennike Lütken

Bachelor i Naturressourcer med speciale i naturforvaltning, 2. år, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, ved Københavns Universitet.

Et halvt års studier i Australien ved University of Newcastle blandt andet for at studere, hvilken betydning bæredygtigt landbrug i New South Wales har for både kulturlandskab og naturpleje.
Læs Benedictes rejsebrev her

Tobias Carlos Tvarnø

Datalogi, 3. år, Københavns Universitet.

Et halvt års studier i Canada ved University of Waterloo. Universitetet er kendt for deres ekspertise inden for behandling af store mængder data (Big Data).
Læs interview med Tobias

Thea Schmidt Poulsen

M.Sc. Geografi og geoinformatik, 5. år, Københavns Universitet.

Et års masteruddannelse i Sustainability, Entrepreneurship and Design ved Brunel University, London.
Læs Theas rejsebrev her

Tue Emil Skydt

Byggeteknologi, 5. semester, Danmarks Tekniske Universitet.

Fire måneders studier ved Gent Universitet, Belgien, hvor der er førende eksperter inden for CFD-simulering af brande.
Læs mere om Tue her