Hedeselskabets jubilæumslegat

Naturpleje, klimatilpasning og bæredygtighed. Det er nøgleord for fremtiden, og i forbindelse med fejringen af Hedeselskabet 150 års jubilæum i 2016 begyndte vi at uddele et årligt jubilæumslegat, hvor vi uddeler seks legater til studerendes ophold i udlandet inden for netop disse temaer.

Legatet fortsætter i 2018
Vi fortsætter uddelingerne i 2018, hvor vi har seks legater á 20.000 kroner. Søg legatet her. Der er ansøgningsfrist den 1. juli 2018.

Læs om de tidligere legatmodtagerne nedenfor.

Legatmodtagere 2017
Bjarke Madsen

Ph.d.-studerende, Bioscience, Aarhus Universitet, Økoinformatik og biodiversitet.

Studieophold ved University of Tasmania (UTAS), Australien, med henblik på samarbejde og udveksling af viden med nogle af verdens førende droneobservatører indenfor naturovervågning.
Læs Bjarkes første rejsebrev her

Kasper Miller

Bygningskonstruktør, International linje, Københavns Erhvervsakademi.

Ophold i Dublin i forbindelse med dimitterende 6. og 7. semester med fokus på bæredygtig gevinst ved renovering af gamle bygninger - herunder integration af BIM.
Læs mere om Kasper her

Clara Guttman Andersen

Bachelor i Naturressourcer med speciale i naturforvaltning, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Semester på University of British Columbia med fokus på insekt- og svampeangreb på træer og hvilke forvaltningsmæssige tiltag, der gøres brug af i British Columbia for at bekæmpe angreb og epidemier.
Læs mere om Clara her

Pernille Ohms

Architectural Engineering – kandidatuddannelsen, Danmarks Tekniske Universitet.

Har modtaget legatet til et semester på University of Britisk Columbia i Vancouver med henblik på specialisering i planlægning af bæredygtige byer.
Læs Pernilles første rejsebrev her

Alexander Noordengraaf

PBA i jordbrugsvirksomhed, studieretning; Jordbrugsbiologi med speciale i Miljø- og Naturforvaltning, Erhvervsakademi Sjælland.

Udvekslingsophold til HZ-University of Applied Science, Holland, med henblik på studier i klimaforandringernes globale konsekvenser for vandet i havene og på land.
Læs Alexanders første rejsebrev her

Legatmodtagere 2016
Signe Marie Skov Vendike

Skov- og Landskabsingeniør, årgang 2018, Skovskolen.

6,5 måneders kombineret praktik- og studieophold på Faculty of Forestry, University of British Columbia (UBC) i Vancouver, Canada med særlig fokus på bæredygtig forvaltning af skov.
Læs Signes rejsebrev her

Ditlev Otto Juel Reventlow

Ph.d. inden for naturnær skovdrift og dens konsekvenser for træproduktionen. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Fire måneders studier ved Technical University of Munich i Tyskland med henblik på at undersøge effekter af naturnær skovdrift på træproduktionen.
Læs Ditlevs rejsebrev her

Benedicte Bennike Lütken

Bachelor i Naturressourcer med speciale i naturforvaltning, 2. år, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, ved Københavns Universitet.

Et halvt års studier i Australien ved University of Newcastle blandt andet for at studere, hvilken betydning bæredygtigt landbrug i New South Wales har for både kulturlandskab og naturpleje.
Læs Benedictes rejsebrev her

Tobias Carlos Tvarnø

Datalogi, 3. år, Københavns Universitet.

Et halvt års studier i Canada ved University of Waterloo. Universitetet er kendt for deres ekspertise inden for behandling af store mængder data (Big Data).
Læs interview med Tobias

Thea Schmidt Poulsen

M.Sc. Geografi og geoinformatik, 5. år, Københavns Universitet.

Et års masteruddannelse i Sustainability, Entrepreneurship and Design ved Brunel University, London.
Læs Theas rejsebrev her

Tue Emil Skydt

Byggeteknologi, 5. semester, Danmarks Tekniske Universitet.

Fire måneders studier ved Gent Universitet, Belgien, hvor der er førende eksperter inden for CFD-simulering af brande.
Læs mere om Tue her