Siden 1866 har Hedeselskabet arbejdet med grøn innovation.

Nye ydelser, produkter, metoder, projekter og forretningsområder
skal også i fremtiden bidrage til udviklingen af
omverdenen, vores forening og forretning

Se kort over innovationsprojekter

Blå biomasse

Opdræt af muslinger og produktion af muslingemel. Muslingerne optager kvælstof fra de danske farvande

Læs mere

Minivådområder

Små enheder som reducerer udledningen af kvælstof og fosfor på en måde, som er skånsom for miljøet.

Læs mere
Nye løsninger

Innovation

Hedeselskabet har ingen aktionærer eller ejere, som modtager udbytte. I stedet benyttes en del af overskuddet til at iværksætte langsigtede innovationsprojekter med et andet fokus end blot kortsigtet afkast. Projekterne har tid og ressourcer til at udvikle sig, så de på sigt kan gøre en forskel både for Hedeselskabet og omverdenen.