Fra den jyske højderyg til Irland

Ungt par med nyerhvervet ejendom og malkekøer har masser af energi og ideer til fortsat at lære nyt. Derfor tager de en tur til Irland for at opnå viden om tilpasning til markedsvilkår og reducering af produktionsomkostninger. Det har Hedeselskabet valgt at støtte ved at tildele dem Edvard og Ane Agerholms Legat på 10.000 kr.

Erik og Birgitte Høyer ejer ejendommen, Tinnet Søndergaard, ved Vonge blot 1.000 meter fra Gudenåens udspring. Parret overtog i 2013 ejendommen og har siden da arbejdet målrettet på at sikre ejendommens således, at de på den bedste måde kan udnytte mulighederne i den frie leverance, når mælkekvoten i 2015 falder bort. Endvidere sigter de mod at udnytte det eksisterende produktionsanlæg maksimalt.

Erik Høyer er daglig leder på ejendommen og Birgitte Høyer er ansat som økologiske landbrugskonsulent ved Jysk Landbrugsrådgivning. Birgitte er i øjeblikket på barsel og passer blandt andet parrets søn Lars på 5 måneder.

legat_til_erik_og_birgitte_hoeyer_web.jpg

Erik og Birgitte Høyer har sønnen Lars med rundt i stalden den dag familien modtog Agerholms Legat på 10.000 kr fra Hedeselskabet.
Foto: Hedeselskabet.

Parret har besluttet sig for at rejse til Irland for at opnå indsigt i de markedsvilkår, irske producenter må leve under, og det initiativ støtter Hedeselskabet med 10.000 kr fra Edvard og Ane Agerholms Legat.

Edvard og Ane Agerholms Legat administreres af Hedeselskabet og har til formål at støtte flittige og dygtige bønder, der forstår at arbejde sig fremad. Erik og Birgitte Høyer tager af sted i oktober 2014, og pengene skal dække rejse- og leveomkostninger undervejs.

Erik Høyer ser frem til turen til Irland og muligheden for at studere, hvorledes den irske producent holder omkostningerne nede ved en simpel produktion og ved at tilbyde køerne let anskaffelige fodermidler, hovedsageligt afgræsning og biprodukter fra levnedsmiddelindustrien. Han ser desuden frem til at høre mere om de irske bønders ambitiøse plan om at fordoble ydelsen hos det samlede kvægbrug inden 2020.

Parret har rødder i det danske landbrug fra flere sider. De dimitterede begge som agrarøkonomer i sommeren 2010 fra Bygholm Landbrugsskole. Og ledte dernæst efter en egnet ejendom og faldt begge for den højtbeliggende ejendom ved Vonge med plads til 130 malkekvæg foruden 115 kalve.