HedeDanmark arbejder med produkter og ydelser til både land- og bymiljø, anlæg og naturpleje, genanvendelse til foder, gas og gødning samt handel med grønne professionelle. Ydelserne understøttes i vid udstrækning af digitale løsninger, og der er et gennem- gående fokus på at skabe bæredygtige innovative løsninger.

Skovrejsning, levende hegn, poppel m.v.

Plantning og landskabsudvikling

HedeDanmark varetager alle plantninger uden for bygrænsen, både for offentlige og private kunder i Danmark.

Skovforvaltning, skovning, skovcertificering m.v.

Skov

HedeDanmarks ydelser i skoven danner samlet en komplet pakke, der dækker hele skovens udvikling fra plantning og skovdyrkning til skovpleje og handel med skovens produkter. 

Handel

Råtræ og flis

HedeDanmark leverer flis til bioenergi til danske varme- og kraftvarmeværker samt virksomheder og håndterer årligt over 1 million m3 råtræ fra danske og tyske skove til den internationale træindustri.

Baltikum

Skovinvestering

Gennem HedeDanmarks datterselskab i de baltiske lande, HD Forest, tilbyder HedeDanmark at forvalte og formidle skovejendomme i hele Baltikum.