HedeDanmark arbejder med produkter og ydelser til både land- og bymiljø, anlæg og naturpleje, genanvendelse til foder, gas og gødning samt handel med grønne professionelle. Ydelserne understøttes i vid udstrækning af digitale løsninger, og der er et gennem- gående fokus på at skabe bæredygtige innovative løsninger.

Grøn pleje, vintertjeneste, vejservice m.v.

Grøn service

HedeDanmark løser alle opgaver inden for outdoor facility service for både private virksomheder og det offentlige. Hvad enten det drejer sig om pleje og vedligehold af grønne områder, ejendomsservice, vejservice, greenkeeping eller vintertjeneste.

Grønne tage, LAR, uderum m.v.

Nyanlæg

HedeDanmark har medarbejdere med stor ekspertise og erfaring i arbejdet med at skabe nyanlæg, der udtrykker kvalitet og kreativitet. 

Til virksomheder og boligselskaber

Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse og skadedyrssikring består af en række metoder og værktøjer til forebyggelse og bekæmpelse af dyr, der er til gene for mennesker.