HedeDanmark arbejder med produkter og ydelser til både land- og bymiljø, anlæg og naturpleje, genanvendelse til foder, gas og gødning samt handel med grønne professionelle. Ydelserne understøttes i vid udstrækning af digitale løsninger, og der er et gennem- gående fokus på at skabe bæredygtige innovative løsninger.

Vandløb, søer, moser, heder m.v.

Naturpleje og genopretning

HedeDanmark løser alle typer af naturprojekter; heder, enge, kær, moser, overdrev, fortidsminder, publikumsfaciliteter, vandløb, søer, bynære områder og bekæmpelse af invasive arter.

Grønne tage, LAR, uderum m.v.

Nyanlæg

HedeDanmark har medarbejdere med stor ekspertise og erfaring i arbejdet med at skabe nyanlæg, der udtrykker kvalitet og kreativitet.