HedeDanmark arbejder med produkter og ydelser til både land- og bymiljø, anlæg og naturpleje, genanvendelse til foder, gas og gødning samt handel med grønne professionelle. Ydelserne understøttes i vid udstrækning af digitale løsninger, og der er et gennem- gående fokus på at skabe bæredygtige innovative løsninger.

Handel

Juletræer og pyntegrønt

HedeDanmark er engageret i produktion og handel med juletræer og klippegrønt til danske leverandører og samarbejdspartnere.

Salg

Skovudstyr

HD 2412 leverer næsten alle former for udstyr til brug i skoven, til produktion af juletræer og pyntegrønt samt til planteskole og anlægsgartneri.

Innovation, udvikling og handel

Frø

HedeDanmark forædler, udvikler og sælger frø af høj kvalitet til kunder i både Danmark, Europa, Rusland og Nordamerika. 

Få data fra naturen

IoT sensorer

IoT sensorer kan hente data til registrering af personer og adfærd, overløb ved vandløb, bygværker, brønd- og kloaksystemer eller vejtemperaturer til optimering af vintertjeneste.