HedeDanmark arbejder med produkter og ydelser til både land- og bymiljø, anlæg og naturpleje, genanvendelse til foder, gas og gødning samt handel med grønne professionelle. Ydelserne understøttes i vid udstrækning af digitale løsninger, og der er et gennem- gående fokus på at skabe bæredygtige innovative løsninger.

Biogas, gødning, foder m.v.

Genanvendelse af restprodukter

HedeDanmarks afdeling for genanvedelse af restprodukter er i dag den største aktør i Danmark inden for håndtering og nyttiggørelse af restprodukter til jordbrugsformål.