Vådområde og haveanlæg ved Sanderumgaard

Arrangementet er aflyst grundet coronavirus/COVID-19.

På denne tur deler vi os op i to grupper, hvor den ene gruppe ser det nye vådområde på Sanderumgaards landbrugsareal, mens den anden gruppe ser have- og parkanlægget.

Vådområde
For at undgå de stigende udfordringer med oversvømmelser af landbrugsarealer langs Vejrup Å glædes lodsejerne over, at et vådområdeprojekt reducerer generne.

I august 2017 blev der afsluttet en forundersøgelse af et ca. 25 hektar stort potentielt vådområde ved Sanderumgaard sydøst for Odense.

Formålet er at optimere reduktionen af kvælstofbelastning fra oplandet til Vejrup Å med henblik på at begrænse tilførslen til Odense Fjord. På længere sigt forventes tiltagene at genskabe en naturlig ådal for Vejrup Å igennem projektområdet, hvilket vil få væsentlig positiv virkning på naturforholdene samt de landskabelige og rekreative værdier i området.

Projektet ved Sanderumgaard omfatter bl.a. en forlægning og genslyngning af vandløbet Vejrup Å. I dag løber Vejrup Å ind gennem de små søer i Den Romantiske Have på herregården Sanderumgaard. Der er opført et fordelerbygværk, så noget af vandet fra Vejrup Å stadig ledes gennem Den Romantiske Have, mens størstedelen af vandet ledes i det nye forløb ned gennem vådområdet. Det nye forløb af Vejrup Å vil få et terrænnært forløb ned over engarealerne. Der vil blive afskåret markdræn, så drænvandet ledes til overrisling af projektjorden.

Projektleder og biolog Heidi Kastrup Christensen, Odense Kommune, vil fortælle om det spændende projekt, som Orbicon har været involveret i.

Den romantiske have
Vi bliver ført tilbage i havens næsten 200 årige historie. Fra Johan Bülow, havens grundlægger og hofmarskal for Frederik VI, får vi et indblik i en ung adelsmands opdragelse, uddannelse, karriere og fald, samt hans senere tanker og idealer om skabelsen af Den Romantiske Have på Sanderumgaard.

Vi skal se Susanne og Erik Vinds store projekt til genskabelse og nyfortolkning af den gamle have, og de tanker, idéer og idealer de har haft om projektet. HedeDanmark stod for reetableringen og renoveringen af den 15 ha store have i 2009.

Vi vandrer rundt i haven og får en uddybende forklaring på de forskellige mindesmærker og statuer rundt om i haven, og kommer inden for i de fire pavilloner Sommerlyst, Kildehytten, Tankefuld og Marieshvile.

 

Sanderumgaard

Turen afsluttes for begge hold i staldbygningen, hvor godsejer Erik Vind, Sanderumgaard, har et indlæg.

Ved din tilmelding bedes du i kommentarfeltet angive de tilmeldtes fordeling mellem turen til vådområdet eller Den romantiske have. 

Du skal være logget ind for at kunne tilmelde dig til et arrangement.

Arrangement

Torsdag d. 11. juni 2020

Kl. 18:30

Adresse

P-Pladsen ved Hovedbygningen Sanderumgaard
Sanderumgårdvej 150
5220 Odense
Danmark

Antal pladser

50

Antal tilmeldte

7

Kommende arrangementer

Hedebonde 2000

tir, 10/08/2021 - 17:00

Viborg

Vis arrangement

Mød Hedens Ansigter

Oplev udstillingen ’Hedens Ansigter’ med fantastiske billeder fra slutningen af 1800-tallet af hedens beboere og kom med ind i historien gennem historiefortælling og sang.  
Naturgenopretningsprojektet Syvhøje Saltø Å

tir, 17/08/2021 - 18:30

Næstved

Vis arrangement

Sjællands største vådområde og fantastisk naturprojekt

Etablering af kvælstofområdet Syvhøje ved Saltø Å er et storslået naturprojekt, hvor åen bringes tilbage til sit naturlige forløb. 
Overdrev 2000 Vækst 3 - 2020

man, 30/08/2021 - 18:30

Jordrup

Vis arrangement

Fra dyrket mark til overdrev

I 2018 besluttede landmand Peter Hindbo at omlægge en af sine svært dyrkbare marker til natur. Kom med en tur rundt i området, hvor vi skal høre om projektet og om de naturtyper, vi møder.