Vådområde og haveanlæg ved Sanderumgaard

Arrangementet er aflyst grundet coronavirus/COVID-19.

På denne tur deler vi os op i to grupper, hvor den ene gruppe ser det nye vådområde på Sanderumgaards landbrugsareal, mens den anden gruppe ser have- og parkanlægget.

Vådområde
For at undgå de stigende udfordringer med oversvømmelser af landbrugsarealer langs Vejrup Å glædes lodsejerne over, at et vådområdeprojekt reducerer generne.

I august 2017 blev der afsluttet en forundersøgelse af et ca. 25 hektar stort potentielt vådområde ved Sanderumgaard sydøst for Odense.

Formålet er at optimere reduktionen af kvælstofbelastning fra oplandet til Vejrup Å med henblik på at begrænse tilførslen til Odense Fjord. På længere sigt forventes tiltagene at genskabe en naturlig ådal for Vejrup Å igennem projektområdet, hvilket vil få væsentlig positiv virkning på naturforholdene samt de landskabelige og rekreative værdier i området.

Projektet ved Sanderumgaard omfatter bl.a. en forlægning og genslyngning af vandløbet Vejrup Å. I dag løber Vejrup Å ind gennem de små søer i Den Romantiske Have på herregården Sanderumgaard. Der er opført et fordelerbygværk, så noget af vandet fra Vejrup Å stadig ledes gennem Den Romantiske Have, mens størstedelen af vandet ledes i det nye forløb ned gennem vådområdet. Det nye forløb af Vejrup Å vil få et terrænnært forløb ned over engarealerne. Der vil blive afskåret markdræn, så drænvandet ledes til overrisling af projektjorden.

Projektleder og biolog Heidi Kastrup Christensen, Odense Kommune, vil fortælle om det spændende projekt, som Orbicon har været involveret i.

Den romantiske have
Vi bliver ført tilbage i havens næsten 200 årige historie. Fra Johan Bülow, havens grundlægger og hofmarskal for Frederik VI, får vi et indblik i en ung adelsmands opdragelse, uddannelse, karriere og fald, samt hans senere tanker og idealer om skabelsen af Den Romantiske Have på Sanderumgaard.

Vi skal se Susanne og Erik Vinds store projekt til genskabelse og nyfortolkning af den gamle have, og de tanker, idéer og idealer de har haft om projektet. HedeDanmark stod for reetableringen og renoveringen af den 15 ha store have i 2009.

Vi vandrer rundt i haven og får en uddybende forklaring på de forskellige mindesmærker og statuer rundt om i haven, og kommer inden for i de fire pavilloner Sommerlyst, Kildehytten, Tankefuld og Marieshvile.

 

Sanderumgaard

Turen afsluttes for begge hold i staldbygningen, hvor godsejer Erik Vind, Sanderumgaard, har et indlæg.

Ved din tilmelding bedes du i kommentarfeltet angive de tilmeldtes fordeling mellem turen til vådområdet eller Den romantiske have. 

Du skal være logget ind for at kunne tilmelde dig til et arrangement.

Arrangement

Torsdag d. 11. juni 2020

Kl. 18:30

Adresse

P-Pladsen ved Hovedbygningen Sanderumgaard
Sanderumgårdvej 150
5220 Odense
Danmark

Antal pladser

50

Antal tilmeldte

7

Kommende arrangementer

Bæverdæmning

tir, 18/04/2023 - 17:30

Hillerød

Vis arrangement

Spot en bæver ved Strødam Engsø

Ved en opstemning af Pøleåen en km nord for Isterødvejen i 1996 opstod Strødam Engsø, som i dag fylder 18 hektar. Der er observeret 79 forskellige fuglearter ved søen.
Fiskeri ved Storåen

lør, 22/04/2023 - 08:00

Holstebro

Vis arrangement

Årets fisketur ved Storåen (2023)

Oplev Folkeskoven vest for Holstebro og fisk i Storåen, der har en rig fiskebestand. 
Tyrslund-Naturpark-skitse

tir, 09/05/2023 - 17:30

Horsens

Vis arrangement

Besøg 80.000 kvadratmeter biodiversitet

Sammen med engagerede borgere skaber Horsens Kommmune et inspirationsområde for biodiversitet ved Boller Overskov. HedeDanmark udfører arbejdet.