Vådområde og haveanlæg ved Sanderumgaard

Arrangementet er aflyst grundet coronavirus/COVID-19.

På denne tur deler vi os op i to grupper, hvor den ene gruppe ser det nye vådområde på Sanderumgaards landbrugsareal, mens den anden gruppe ser have- og parkanlægget.

Vådområde
For at undgå de stigende udfordringer med oversvømmelser af landbrugsarealer langs Vejrup Å glædes lodsejerne over, at et vådområdeprojekt reducerer generne.

I august 2017 blev der afsluttet en forundersøgelse af et ca. 25 hektar stort potentielt vådområde ved Sanderumgaard sydøst for Odense.

Formålet er at optimere reduktionen af kvælstofbelastning fra oplandet til Vejrup Å med henblik på at begrænse tilførslen til Odense Fjord. På længere sigt forventes tiltagene at genskabe en naturlig ådal for Vejrup Å igennem projektområdet, hvilket vil få væsentlig positiv virkning på naturforholdene samt de landskabelige og rekreative værdier i området.

Projektet ved Sanderumgaard omfatter bl.a. en forlægning og genslyngning af vandløbet Vejrup Å. I dag løber Vejrup Å ind gennem de små søer i Den Romantiske Have på herregården Sanderumgaard. Der er opført et fordelerbygværk, så noget af vandet fra Vejrup Å stadig ledes gennem Den Romantiske Have, mens størstedelen af vandet ledes i det nye forløb ned gennem vådområdet. Det nye forløb af Vejrup Å vil få et terrænnært forløb ned over engarealerne. Der vil blive afskåret markdræn, så drænvandet ledes til overrisling af projektjorden.

Projektleder og biolog Heidi Kastrup Christensen, Odense Kommune, vil fortælle om det spændende projekt, som Orbicon har været involveret i.

Den romantiske have
Vi bliver ført tilbage i havens næsten 200 årige historie. Fra Johan Bülow, havens grundlægger og hofmarskal for Frederik VI, får vi et indblik i en ung adelsmands opdragelse, uddannelse, karriere og fald, samt hans senere tanker og idealer om skabelsen af Den Romantiske Have på Sanderumgaard.

Vi skal se Susanne og Erik Vinds store projekt til genskabelse og nyfortolkning af den gamle have, og de tanker, idéer og idealer de har haft om projektet. HedeDanmark stod for reetableringen og renoveringen af den 15 ha store have i 2009.

Vi vandrer rundt i haven og får en uddybende forklaring på de forskellige mindesmærker og statuer rundt om i haven, og kommer inden for i de fire pavilloner Sommerlyst, Kildehytten, Tankefuld og Marieshvile.

 

Sanderumgaard

Turen afsluttes for begge hold i staldbygningen, hvor godsejer Erik Vind, Sanderumgaard, har et indlæg.

Ved din tilmelding bedes du i kommentarfeltet angive de tilmeldtes fordeling mellem turen til vådområdet eller Den romantiske have. 

Du skal være logget ind for at kunne tilmelde dig til et arrangement.

Arrangement

Torsdag d. 11. juni 2020

Kl. 18:30

Adresse

P-Pladsen ved Hovedbygningen Sanderumgaard
Sanderumgårdvej 150
5220 Odense
Danmark

Antal pladser

50

Antal tilmeldte

7

Kommende arrangementer

Klostermarken august 2021

tor, 11/08/2022 - 17:30

Viborg

Vis arrangement

EKSTRA: Hedeselskabets hovedkontor og nye park

Vi gentager dette arrangement, hvor du kan opleve Hedeselskabets nye Biodiversitetspark og blive opdateret på de seneste nyheder fra Hedeselskabet. 
Vejen Store Vandmølle

tor, 25/08/2022 - 17:30

Vejen

Vis arrangement

Vandløbsrestaurering

Vi ser og hører om HedeDanmarks arbejde med at restaurere Vejen Å ved Vejen Store Vandmølle.
Blå Biomasse

tir, 06/09/2022 - 17:00

Thyholm

Vis arrangement

Besøg hos Blå Biomasse

Vi besøger Blå Biomasse, hører om naturgenopretning i havet - og smager på havets bæredygtige og proteinrige ressource.