PROFIL ENRICOM

PROFIL ENRICOM

O firmie

Celem Enricom Sp. z o.o. jest dążenie do osiągnięcia pozycji lidera na rynku w najważniejszym obszarze działalności firmy.
Dążenia spółki współdziałają z wysokimi standardami i profesjonalizmem działania na drodze do osiągnięcia rozwiązań wyznaczonych zadań związanych z ochroną środowiska i sektorem energii w Polsce.

Gaz składowiskowy

Składowanie odpadów organicznych na wysypiskach śmieci jest powszechną metodą usuwania odpadów komunalnych i przemysłowych. Zdeponowany materiał organiczny podlega procesom rozkładu, które prowadzą do powstawania gazu wysypiskowego.

Dane kontaktowe

Enricom Sp. z o.o.
ul.Grzybowska 2 lok. 48
00-131 Warszawa
Tel.: +48 22 33 93 610
Fax: +48 22 33 93 620
E-mail: enricom@enricom.pl

Znajdź nas tutaj

Dane rejestrowe

NIP: 781-00-11-766
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS):
0000133245
Kapitał zakładowy:
10 000 000 PLN