Energianlæg

Hedeselskabets Energianlæg varetages af selskaberne Xergi A/S for projektering af biogasanlæg og Enricom Sp. z. o. o. for gasinvinding af lossepladser i Polen.

Biogasteknologi og anlæg

Teknologiudvikling, design, installation samt drift og vedligeholdelse af nøglefærdige biogasanlæg. Som partner i alle projektets
faser hjælper Xergi med udvikling og design af projektet, myndighedsbehandling, projektering, indkøb, konstruktion og
idriftsætning af anlægget.

Lossepladsgas

Drift af tre vedvarende energianlæg i Polen, der indvinder gas fra lossepladser og dermed forhindrer den kraftige drivhusgas metan i at sive til atmosfæren. Gassen fra lossepladserne udnyttes til produktion af strøm og varme.