Artikler

Morten Ørskov Larsen

Diplomingeniørstuderende med specialisering i energiteknologi, Aarhus Universitet

Christian Sadolin Pedersen

Maskinmester på Maritime og Polytekniske uddannelsescenter, Martec, Frederikshavn

Lin Jordal-Jørgensen

Landskabsarktitektur, Landscape Design, Københavns Universitet

Emilie Ritter

Matematik og økonomi (stud.scient.oecon), Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet