Elever på Skovskolen får 45.000 kr til Zambia ekskursion

Turens indhold indbefatter blandt andet skovdrift og skovhandel samt klimaændringer i forhold til skovforvaltning.

Edvard og Ane Agerholms legat er uddelt med en portion på 45.000 kr til Hold 2014 på Skovskolen. Holdet består af 40 skov- og landskabsstuderende, der er på sidste uddannelsesår. Med legatet får de studerende en spændende mulighed for at afholde en udlandsekskursion.

Turens indhold er mangfoldigt, men navnlig er skovdrift samt handel og klimaændringer i forbindelse med skovforvaltning centralt placeret i programmet.

Der arbejdes i grupper med emner som skovdrift, naturressourceforvaltning, bevaring, vildtforvaltning, naturforvaltningspolitik, betaling for miljømæssige ydelser og vandforvaltning.
Ekskursionen gennemføres i januar og februar 2014 og afsluttes med en rapport.

legatoverraekkelse_skovskolen.jpg

Michael Glud, skovbrugschef i HedeDanmark, overrækker på vegne af Hedeselskabet legatdiplomet på 45.000 kr til Tajs Vang fra Hold 2014 på Skovskolen.