E.M. DALGAS' MINDELEGAT

Legatet uddeles til støtte eller præmiering af én eller flere personer, institutioner eller sammenslutninger, der ved beplantning, læplantning, opdyrkning og kultivering eller på anden måde yder en fortjenstfuld indsats inden for de områder, der omfattes af Det danske Hedeselskabs formålsparagraf.

Læs mere om ansøgning

Senest uddeling

Skov- og landskabsingeniør hold 19 ved det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE på Københavns Universitet har fået E.M.Dalgas Mindelegat til en studierejse til staten Washington i oktober 2018.

Læs mere