DDH Forest - en del af Hedeselskabet

Hedeselskabets Skovejerskab er samlet under navnet DDH Forest. Enheden består af vores skovejendomme i Danmark, Baltikum samt Frankrig og vores helt eller delvise ejerskab i plantageselskaber. Siden stiftelsen for 150 år siden har vi plantet og ejet, og vores forholdsmæssige ejerandele er i dag omkring 9.000 ha.