Bioøkonomi

Hedeselskabets Bioøkonomi varetages af selskaberne Blå Biomasse A/S for udvikling af muslingeopdræt og produktion af muslingemel og Enricom Sp. z. o. o. for gasinvinding af lossepladser i Polen.

Havets eget renseanlæg

Blå Biomasse A/S arbejder med udvikling af muslingeopdræt i Limfjorden og produktion af muslingemel. De opdrættede muslinger vil i løbet af kort tid kunne optage op til 150 tons kvælstof årligt fra de danske farvande.
Læs mere

Lossepladsgas

Drift af tre vedvarende energianlæg i Polen, der indvinder gas fra lossepladser og dermed forhindrer den kraftige drivhusgas metan i at sive til atmosfæren. Gassen fra lossepladserne udnyttes til produktion af strøm og varme.
Læs mere (polsk)