Bestyrelsen

I Hedeselskabets bestyrelse sidder ni personer, hvoraf de tre er medarbejdervalgte.

Bestyrelsen er valgt af repræsentantskabet. Hvervet som medlem af bestyrelsen eller udvalg ophører ved afslutningen af første ordinære repræsentantskabsmøde efter at medlemmet er fyldt 70 år.

Herunder kan du finde Hedeselskabets bestyrelse.

Jørgen Skeel

Formand for bestyrelsen

Formand for Det danske Hedeselskab siden 2019 og medlem af bestyrelsen siden 2012.
Særlige kompetencer inden for landbrug og skovbrug samt international indsigt i virksomhedsetablering, forretningsudvikling og virksomhedsledelse.
Køn: Mand
Født: 1963
Valgt: 2019, valgperiode udløber: 2021
Uafhængig: Ja

Formand for:
• Dalgasgroup A/S
• AKV-Langholt AmbA
• Cargill-AKV I/S
• Donau Agro ApS
• Slåbakkegaard Fonden

Bestyrelsesmedlem i:
• EKF - Danmarks Eksportkredit
• Eksport Kredit Finansiering A/S
• Den Schimmelmannske Fond
• Legater administreret af Det danske Hedeselskab

Dorrit Vanglo

Næstformand for bestyrelsen

Næstformand for Det Danske Hedeselskab siden 2019 og bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2016.
Særlige kompetencer inden for ledelse, forretningsudvikling og investeringsvurdering samt en indsigt i samfundsudvikling og finansielle forhold. Direktør for LD Fonde.
Køn: Kvinde
Født: 1956
Genvalgt: 2020, valgperiode udløber: 2022
Uafhængig: Ja

Formand for:
• Kapitalforeningen LD

Næstformand i:
• Dalgasgroup A/S
• EKF – Danmarks Eksportkredit
• Eksport Kredit Finansiering A/S

Bestyrelsesmedlem i:
• Bikubenfonden

Janus Skak Olufsen

Bestyrelsesmedlem og formand for repræsentantskabet i Det Danske Hedeselskab

Særlige kompetencer inden for juridiske forhold herunder forenings- og fondsret, land- og skovbrug, ikke-finansielle risici. Advokat og partner i DAHL Advokatfirma. Ejer af Quistrup Gods, Struer.

Køn: Mand
Født: 1974
Valgt: 2020, valgperiode udløber: 2021
Uafhængig: Ja

Formand for:
• Ejner Hessel-koncernen
• A/S Motortramp
• Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient’s Fond
• Skovselskabet af 13. december 2017 A/S
• Jydsk Plade Bearbejdnings Center A/S

Bestyrelsesmedlem i:
• Dalgasgroup A/S
• Ejendomsselskabet Amaliegade 49 A/S
• Stensbygaard Fonden
• Legater administreret af Det danske Hedeselskab

Henrik Høegh

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen for Det Danske Hedeselskab siden 2019.
Særlige kompetencer inden for politik, landbrug og virksomhedsledelse. Viceborgmester i Lolland Kommune samt næstformand for Teknisk Udvalg. Tidligere minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Køn: Mand
Født: 1952
Valgt: 2019, valgperiode udløber: 2021
Uafhængig: Ja

Formand for:
• Forskningsgruppen ”Future Cropping”
• Vandløbskommissionen
• Biogasbranchen
• Affalds- og Energiselskabet REFA på Lolland Falster

Bestyrelsesmedlem i:
• Dalgasgroup A/S
• Planklagenævnet, Viborg

Bolette van Ingen Bro

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2016.
Særlige kompetencer inden for forretningsudvikling, samarbejdsmodeller, netværksdannelse og facilitering samt fødevareproduktion, projektplanlægning og udførelse. Ejer og direktør af Navigators og Danish Clusters/Cluster Excellence Denmark.
Køn: Kvinde
Født: 1965
Genvalgt: 2020, valgperiode udløber: 2022
Uafhængig: Ja

Formand for:
• Fonden West Coast Center Jutland

Bestyrelsesmedlem i:
• Dalgasgroup A/S
• Vestjysk Bank A/S

Steen Neuchs Vedel

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2020.
Særlige kompetencer inden for virksomhedsledelse, strategiudvikling og implementering, transport og service, entreprenør/anlæg, rådgivning, projektstyring og industri samt produktion.
Køn: Mand
Født: 1965
Valgt: 2020, valgperiode udløber: 2022
Uafhængig: Ja

Bestyrelsesmedlem i:
• Dalgasgroup A/S

Morten Kjølhede Møller

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2019.
Køn: Mand
Født: 1984
Valgt: 2019, valgperiode udløber: 2023

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Dalgasgroup A/S.

Karen Margrethe Jacobsen

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2019.
Køn: Kvinde
Født: 1963
Valgt: 2019, valgperiode udløber i 2023
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Dalgasgroup A/S

Poul-Erik Nielsen

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2011.
Køn: Mand
Født: 1956
Senest genvalgt: 2019, valgperiode udløber: 2023

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Dalgasgroup A/S.