Bestyrelsen

I Hedeselskabets bestyrelse sidder ni personer, hvoraf de tre er medarbejdervalgte.

Bestyrelsen er valgt af repræsentantskabet. Hvervet som medlem af bestyrelsen eller udvalg ophører ved afslutningen af første ordinære repræsentantskabsmøde efter at medlemmet er fyldt 70 år.

Herunder kan du finde Hedeselskabets bestyrelse.

Frants Bernstorff-Gyldensteen

Formand for bestyrelsen

Formand for Det danske Hedeselskab siden 2007 og medlem af bestyrelsen siden 1995.
Særlige kompetencer inden for kommunalpolitik, landbrug, skovbrug, virksomhedsledelse og forretningsudvikling.
Køn: Mand
Født: 1954
Senest genvalgt: 2017, valgperiode udløber: 2019
Uafhængig: Nej

Formand for:
• Dalgasgroup A/S
Bestyrelsesmedlem i:
• Legater administreret af Hedeselskabet
• DAN-Engineering A/S og dets datterselskaber

Jørgen Skeel

Næstformand for bestyrelsen og formand for repræsentantskabet

Næstformand for Det danske Hedeselskab siden 2015 og medlem af bestyrelsen siden 2012.
Særlige kompetencer inden for landbrug og skovbrug samt international indsigt i virksomhedsetablering, forretningsudvikling og virksomhedsledelse.
Køn: Mand
Født: 1963
Senest genvalgt: 2018, valgperiode udløber: 2019
Uafhængig: Ja

Formand for:
• AKV-Langholt AmbA
• Cargill-AKV I/S
• Donau Agro ApS
• Slåbakkegaard Fonden

Bestyrelsesmedlem i:
• Dalgasgroup A/S
• Den Schimmelmannske Fond
• Legater administreret af Hedeselskabet
• EKF - Danmarks Eksportkredit
• Eksport Kredit Finansiering A/S

Bolette van Ingen Bro

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2016.
Særlige kompetencer inden for forretningsudvikling, samarbejdsmodeller, netværksdannelse og facilitering samt produktion, projektplanlægning og udførelse. Ejer og direktør af Navigators og Danish Clusters.
Køn: Kvinde
Født: 1965
Valgt: 2018, valgperiode udløber: 2020
Uafhængig: Ja

Formand for:
• Fonden West Coast Center Jutland

Bestyrelsesmedlem i:
• Dalgasgroup A/S
• Vestjysk Bank A/S

Tina Moe

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2018.
Særlige kompetencer inden for virksomhedsledelse, rådgivnings- og servicevirksomheder, verdensmålene, innovation og ny teknologi til fremtidens virksomheder.
Køn: Kvinde
Født: 1965
Valgt: 2018, valgperiode udløber: 2020
Uafhængig: Ja

Bestyrelsesmedlem i:
• Dalgasgroup A/S
• IPU

Torben Bøgh Christensen

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2011.
Køn: Mand
Født: 1971
Senest genvalgt: 2015, valgperiode udløber: 2019

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Dalgasgroup A/S.

Karen Margrethe Jacobsen

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2015.
Køn: Kvinde
Født: 1963
Valgt: 2015, valgperiode udløber i 2019

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Dalgasgroup A/S.

Poul-Erik Nielsen

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2011.
Køn: Mand
Født: 1956
Senest genvalgt: 2015, valgperiode udløber: 2019

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Dalgasgroup A/S.

Dorrit Vanglo

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem i Det danske Hedeselskab siden 2016.
Særlige kompetencer inden for ledelse, forretningsudvikling og investeringsvurdering samt en indsigt i samfundsudvikling og finansielle forhold. Direktør for Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
Køn: Kvinde
Født: 1956
Valgt: 2018, valgperiode udløber: 2020
Uafhængig: Ja

Formand for:
• Kapitalforeningen LD

Næstformand i:
• EKF – Danmarks Eksportkredit
• Eksport Kredit Finansiering A/S

Bestyrelsesmedlem i:
• Dalgasgroup A/S
• Investeringsforeningen Lægernes Invest og Kapitalforeningen Lægernes Invest
• Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Investeringsfonden for Østlande (IØ)