Vinterfugletur ved Arresøen

Dato:
02-02-2019 kl. 10:00
Sted:
P-pladsen ved kirken i Lille Lyngby, Lille Lyngbyvej 23, 3320 Skævinge
Antal ledige pladser:
7
Maks. antal deltagere:
25

Vinterfugletur til Lille Lyngby Mose, som er et herligt sted og med gode chancer for blandt andet at se himlens herskere: Ørnene.

Kom med til Lille Lyngby Mose, der er et særdeles fuglerigt område – også om vinteren. Mosen ligger ned til Arresøens vestbred og er en særdeles smuk og artsrig fredning. Det skyldes ikke mindst det mylder af planter, der lever her ved Danmarks største sø. I området lever en lang række arter, der er tilknyttet de biotoper, der indgår her. Er man heldig, er der mulighed for at spotte ”den flyvende dør”, som havørnen kaldes på grund af sit store vingefang.

Biolog Erik Mandrup Jacobsen, Orbicon, er guide.

Husk gummistøvler og kikkert.

Fredningen
Lille Lyngby Mose er på 235 ha og blev fredet i 1989. Mosen er en del af et Natura 2000 område på grund af de store naturværdier. Der er gennem årene udført naturpleje og naturgenopretning i området af både private, Naturstyrelsen og Hillerød Kommune. Fredningen er en såkaldt ”status quo fredning”, hvilket betyder, at der ikke må ændres noget på arealet. Der er kun offentlig adgang til en lille del af fredningen.

Tilmelding
Er du medlem af Hedeselskabet, kan du tilmelde dig med op til fire personer til dette arrangement. Arrangementet er gratis.

Hvis du ikke er medlem, kan du hurtigt melde dig ind her.