Søby Brunkulslejer

Dato:
06-05-2020 kl. 18:30
Sted:
Søby Brunkulsmuseum, Brunkulsvej 29, 7400 Herning
Antal ledige pladser:
0
Maks. antal deltagere:
48

Arrangementet  er aflyst grundet coronavirus/COVID-19.

Turen til Søby Brunkulsmuseum skildrer arbejdsliv og dagligliv for de arbejdere, som sled i Søby Brunkulslejer – på sit højeste helt op til 2.000.

Søby Brunkulsmuseum har til formål at orientere om perioden med gravning af brunkul fra 1940 til 1970.

Gennem alle år bliver det til cirka 10.000 personer, som har arbejdet i Danmarks største brunkulsdistrikt.

Vi begynder med en bustur rundt i området og slutter på det gamle husmandssted Voldsgaard, hvor der i vinteren 2019-20 opbygges en udstilling om naturens udvikling i Søby Brunkulslejer. Den skal fortælle om hedens opdyrkning, gravning af brunkul og tilplantning derefter.

soeby_skitse.jpg

Udstillingen beskriver, hvad der sker, når vi griber ind i og bruger naturens ressourcer. Hvad har vi lært af den industrielle produktion i Søby Brunkulslejer? Hvordan ville vi gøre det i dag? Hvordan bruger vi naturens ressourcer, så vi også indtænker konsekvenser for klima og miljø?

Hedeselskabet har støttet udstillingen. Jan Vestergaard Svendsen, formand for Søby Brunkulsmuseum, vil fortælle om brunkulslejet og udstillingen.