E. M. Dalgas

På sporet af Dalgas og Hedeselskabets historie

Dato:
15-08-2015 kl. 10:00
Sted:
Viborgvej 72, 7400 Herning >
Antal ledige pladser:
0
Maks. antal deltagere:
50

Egnen syd for Herning er spækket med masser af gode historier og skøn natur, hvor der kan knyttes bånd direkte til Hedeselskabet og E. M. Dalgas, Hedeselskabets medstifter og første dynamiske direktør. På en bustur vil skovrider P. F. Tøttrup, kendt for de historiske artikler i Hedeselskabets tidsskrift Vækst, i bogstavelig forstand guide os rundt i Dalgas’s spor og Hedeselskabets historie.

I 2016 kan Hedeselskabet fejre sit 150 års jubilæum og denne tur er en af de første jubilæumsaktiviteter. På turen får du mulighed for at forstå baggrunden for Hedeselskabets oprettelse og høre om de allerførste aktiviteter.

Kort efter Hedeselskabets grundlæggelse forfattede Dalgas en række artikler ”Geografiske Billeder fra Heden” med en interessant beskrivelse af sammenhængen mellem landskabets karakter og de geologiske forhold i området. Blandt andet mente Dalgas, at heden var menneskeskabt og opstod efter fældning af skoven. En viden, der dengang ikke var almen accepteret og satte Dalgas i et skævt lys.

Det er med den baggrund Tøttrup vil fortælle om de første tegn på udvikling i Herningområdet, engvanding, etablering af planteskoler, tilplantning og plantager, tjæreudvinding, haveanlæg med mere.

vandingskanal_ved_rind_aa.jpg

Vandingskanalerne hørte til en af Hedeselskabets allerførste aktiviteter. Foto: Bert Wiklund, bwfoto.dk.

INFO
Vi mødes til en fælles bustur lørdag den 15. august 2015 kl. 10.00 foran Herningsholm, Viborgvej 72, 7400 Herning. Vi er retur igen med bussen omkring kl. 15.00. Undervejs sørger vi for en let frokost.

Arrangementet er gratis for Hedeselskabets medlemmer med familie. Der er plads til 50 personer på denne tur og der er åben for tilmeldinger fra den 2. juni 2015.