Søen ved Balderbæk Plantage

Københavnerplantagen og en flok frivillige jyder

Dato:
16-06-2016 kl. 19:00
Sted:
P-pladsen på Baldersbækvej mellem Hovborg by og Risbølvej, 6662 Hovborg.
Antal ledige pladser:
0
Maks. antal deltagere:
45

Københavnerplantagen Baldersbæk blev grundlagt i slutningen af 1800-tallet. I 2010 tog en flok frivillige fat og rejste knap tre millioner kroner til genopretning af dette værdifulde natur- og kulturlandskab, som var forfaldet. I dag fremstår det som et stykke unikt natur, og besøget giver både et indblik i historien og arbejdet med genetableringen.

Denne tur er fuldt booket, men vi skriver dig gerne på en venteliste hertil. Send en mail til info@hedeselskabet.dk

Fænomenet københavnerplantager opstod i slutningen af 1800-tallet som en del af det store skovrejsningsprojekt, iværksat af Enrico Dalgas og Hedeselskabet, for at opdyrke den jyske hede. En del jorde blev købt af rige københavnere på initiativ af Dalgas’ nære ven, grosserer Holger Petersen, der selv grundlagde Baldersbæk Plantage.

sten_ved_baldersbaek.jpg

Et af Bundgårds værker, "Treherredsstenen", er opstillet ved Baldersbæk. Stenen blev rejst under stort postyr i august 1913 på det sted, hvor Slaugs, Malt og Skads herreder mødtes.  

Men den historiske plantage har været i forfald. Lokale frivillige stiftede derfor en forening, og indgik i samarbejde med ejerne en kontrakt om reetablering af  anlægget. Efter tildeling af fondsmidler og et stort arbejde med at indhente tilladelser, begyndte HedeDanmark genopretningsprojektet i 2013.

oprensning_baldersbaek.jpg

Oprensning af dammen ved Baldersbæk i vinteren 2013. HedeDanmark anvendte en flydende gravemaskine, så brinkerne blev friholdt for tunge maskiner.

I dag fremstår plantagen i sin oprindelige form, og med villaen som centrum ligger et smukt anlæg med søer, statuer og springvand fra 1910 udført af  billedhuggeren Anders Bundgaard.

Gratis for Hedeselskabets medlemmer med ledsager eller gæst.