Klimaet sætter gang i byudviklingen - AFLYST

Dato:
18-06-2015 kl. 18:00
Sted:
Søborg torv, 2860 Søborg >
Antal ledige pladser:
0
Maks. antal deltagere:
2

Arrangementet er aflyst gundet mange afbud til dagen.

På opfordring arrangerer vi endnu en tur til udvalgte klimatilpasningsprojekter, som Orbicon har været en del af.

Vand i byerne skal håndteres i kloakker. Det har i mere end 150 år været mantraet for al tankegang og alle løsninger for håndtering af vand i byerne. Men nu kan kloakkerne ikke klare opgaven længere på grund af klimaændringerne. Det kræver en helt ny tankegang og en massiv innovation.

Orbicon har landets førende eksperter inden for klimatilpasning og vandhåndtering og borgerinddragelse og vi vil på denne tur fremvise eksempler fra Høje Gladsaxe Park og Andelsforeningen Marielyst.

Borgerinddragelse er et centralt element i Orbicons arbejde med klimatilpasning. I forbindelse med Marielyst, afholdte Orbicon en række forskellige beboerarrangementer, blandt andet ”åben skurvogn” og etablering af en beboerfølgegruppe, der kom med input til projektet.

Projektet i Høje Gladsaxe Park og opland er et af Danmarks hidtil største klimaprojekter og omfatter områder, hvor vandet på forskellig vis håndteres lokalt eller løber til parken.

Praktiske oplysninger
Vi mødes den 18. juni 2015 kl 18.00 ved Søborg torv, 2860 Søborg. Derefter går vi en rute, som følger vandets vej gennem Marielyst og videre ned til Høje Gladsaxe Parken.

Arrangementet er gratis for Hedeselskabets medlemmer med familie og nye medlemmer.