Ansøgning til legater

Hedeselskabet varetager administration af en række legater samt uddelingen heraf.

Tre af disse kan søges af eksterne personer, institutioner eller sammenslutninger.


Edvard og Ane Agerholms Legat

Legatet uddeles i portioner på normalt 10.000 kr til flittige og dygtige bønder, der forstår at arbejde sig fremad.

Ansøgere, der ønsker at komme i betragtning ved den årlige uddeling, der finder sted i maj måned, og forslagsstillere, der ønsker at afgive indstilling med hensyn til uddelingen, må indsende ansøgning på legates ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet kan downloades her eller rekvireres på telefon 87 28 11 33 eller mail til legat@hedeselskabet.dk

Ansøgningen indsendes til:
Bestyrelsen for Edvard og Ane Agerholms Legat
c/o Hedeselskabet
Klostermarken 12
8800 Viborg

Den årlige ansøgningsfrist er senest 15. april.

OBS: Der indkaldes ikke ansøgninger i 2020, da rådighedsbeløbet til uddeling er begrænset.


E.M. Dalgas' Mindelegat

Legatet uddeles i portioner på normalt 10.000 - 20.000 kr til støtte eller præmiering af én eller flere personer, institutioner eller sammenslutninger, der ved beplantning, læplantning, opdyrkning og kultivering eller på anden måde yder en fortjenstfuld indsats inden for de områder, der omfattes af Det danske Hedeselskabs formålsparagraf.

Ansøgere, der ønsker at komme i betragtning ved den årlige uddeling, der finder sted i maj måned, og forslagsstillere, der ønsker at afgive indstilling med hensyn til uddelingen, må inden 15. april indsende ansøgning på legates ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet kan downloades her eller rekvireres på telefon 87 28 11 33 eller mail legat@hedeselskabet.dk  

Ansøgningen indsendes til:
Bestyrelsen for E.M. Dalgas' Mindelegat
c/o Hedeselskabet
Klostermarken 12
8800 Viborg

Den årlige ansøgningsfrist er senest 15. april.

OBS: Der indkaldes ikke ansøgninger i 2020, da rådighedsbeløbet til uddeling er begrænset.


Hedeselskabets jubilæumslegat

I 2020 uddeler Hedeselskabet 216.000 kroner i 12 jubilæumslegater á 18.000 kroner til studerendes ophold i udlandet.

Legaterne uddeles til studerende på en videregående uddannelse i Danmark, som varer mindst tre år og har hovedvægt inden for Hedeselskabets arbejdsområder; blandt andet naturpleje, miljøforbedring (primært natur) og klimatilpasning.

Støtten skal anvendes til studier i ny viden, teknologi og metoder i forbindelse med studie- eller praktikophold i udlandet.

Ansøgningsskemaet kan hentes her.

Ansøgningsfristen er 1. juli 2020.