Hjertehaven

Snoezel- og sansehaver ved Sølund

1,5 mio kr til snoezel- og sansehaver ved Landsbyen Sølund, Skanderborg 

Landsbyen Sølund er en af Danmarks største boform for mennesker med vidtgående fysiske og psykiske handicaps. Der er ca. 220 beboere i alderen fra 18 til 100 år og ca. 550 ansatte. Landsbyen, der er under Skanderborg Kommune, er ret åben og således benyttes både lokaler og naturområdet af mange uden for boformen.

Snoezelhuset Guldhornet er et specielt indrettet hus i landsbyen. Huset er indrettet således at det forstærker og sorterer sanseindtryk. Det er fortrinsvis for mennesker, der ikke umiddelbart reagerer på almindelige sanseindtryk eller kun kan gøre brug af nogle få sanser, f. eks. personer med udviklingshæmning eller demens.

Snoezelprincippet er kendt i adskillige lande med Danmark og Landsbyen Sølund som en af de førende inden for området. Udtrykket ”snoezelen” er sammensat af de hollandske betegnelser ”snuffelen” og ”doezelen”, som betyder snuse og døse. 

HedeDanmark har på vegne af Hedeselskabet og i samarbejde med Landsbyen Sølund ved at anlægge 4 snoezelhaver  og renovering af en eksisterende caféhave som forlængelse af Guldhornets indendørs aktivitetsrum.

luftfoto_sansehaver.jpg

Haverne stod færdige i maj 2012.