Medlemspuljen

Hedeselskabets medlemmer er engagerede i og har en stor viden om, hvad der foregår af spændende lokale initiativer rundt om i landet. Den viden vil vi gerne trække på, så vi sikrer os, at Hedeselskabet investerer sine midler i de bedst tænkelige projekter, som bidrager til at udvikle natur, miljø, energi og levevilkår i Danmark. Derfor uddeler Hedeselskabet i 2018 i alt 250.000 kroner via medlemspuljen til 10 gode, lokale projekter. Det betyder, at der kan søges 25.000 kroner pr projekt.

Ansøgningfristen er den 1. februar 2018 for de første 5 portioner. Ansøgerne får besked i begyndelsen af april 2018.


De seneste uddelinger

Siden 2014 har vi uddelt midler via medlemspuljen. Læs om nogle af uddelingerne nedenfor.

Fra trist skov til lys og åben lund

I Skals har grundejerforeningen Vesterled/Vestervænget fået plantet en mindre, men ny og spændende lund på foreningens fællesarealer tæt på legepladsen og bålhytten. Der var festlig musik, sang, flag, balloner og grillpølser da det nye fællesareal ’FÆLLESLUNDEN’ blev taget i brug.
Læs mere om "Fælleslunden" her

Lokale Tim-borgere sikrer den nære natur

Den selvejende institution Tim Mose arbejder for at forbedre adgang til og oplevelser i den lokale natur, og til det arbejde har de modtaget 20.000 kroner fra Hedeselskabets medlemspulje, midler som skal gå til renoveringen af en sø.
Læs mere om uddelingen her

Støtte til havhaveprojekt i Ebeltoft Vig

I 2011 blev Foreningen Havhaver i Syddjurs stiftet, og siden da har de arbejdet med dyrkning af marine råvarer i Ebeltoft Vig. Hedeselskabet har støttet etablering af et edderfugleværn, da fuglen ofte tømmer linerne for de muslinger, som de lokale skulle have haft i gryderne.
Læs mere om uddelingen her

Lokale borgere sikrer kulturarv i Arnborg

Hjemstavnshuset Arnborg er en tidligere købmandsbutik og privat bolig opført i 1890 og stod i mange år som en ruin. Lokale borgere i Arnborg besluttede i 1997 at købe og restaurere huset. De har modtaget støtte fra Hedeselskabets medlemspulje og kan nu isolere huset.
Læs mere om uddelingen her

Bylaboratorium i Aarhus

Der er mange måder at arbejde med klimatilpasning og byudvikling. I Aarhus arbejder Mejlgade Lab ved projektleder Jonatan Marcussen på et væld af projekter med borgerne i nærområdet som omdrejningspunkt. Et af projekterne har Hedeselskabet valgt at støtte med midler fra medlemspuljen.
Læs mere om uddelingen her

Hjerl Hede modtager midler til hedegården

Hjerl Hede vil styrke formidlingen omkring deres hedegård ’Kvosted’, og det arbejde har Hedeselskabets medlemspulje støttet med midler.

Læs mere om uddelingen her

Det stærke, lokale sammenhold

Historien om Fabjerg ved Lemvig er historien om en vestjysk landsby med et solidt sammenhold og et enormt lokalt engagement. Et nyt torv er på plads i byen og det har Hedeselskabet støttet.
Læs mere om uddelingen her.

Nyt udsigtstårn er højeste punkt på Thyholm

Et otte meter højt tårn på et højdedrag er nu Thyholms højeste punkt og et nyt udflugtsmål med storslået udsigt og historisk formidling om den nærliggende kalkgrav og områdets læplantningsarbejde.
Læs mere om uddelingen her

Privat plantage åbnes for alle

Ægtepar åbner deres plantage for alle, og med støtte fra blandt andet Hedeselskabet opfører de en grøn hyggeplads, hvor naturnydere kan slå sig ned og nyde stilheden og den medbragte kaffe.
Læs mere om uddelingen her

Rekreativt område på Bornholm

Der kommer cirka 7.000 turister årligt og besøger Nyker Kirke, der er Bornholms mindste rundkirke, men arealet foran kirken ved præstegården har trængt til et ansigtsløft. Et løft som nu bliver muligt med støtte fra medlemspuljen.
Læs mere om uddelingen her

Mere most til midtjyder

Sorring Most sørger hvert år for, at tonsvis af nedfaldne frugter i det midtjyske lokalområde omdannes til litervis af most. Projektet støttes med midler fra Hedeselskabets medlemspulje.
Læs mere om uddelingen her